Leto extrémov

Leto je očakávaným obdobím roka, najmä preto, že sa s ním spája obdobie dovoleniek, prázdnin, teda oddychu, na ktorý sa tak deti, ako aj dospelí tešia. Leto je tiež obdobím zberu úrody, teda určitým vysvedčením našej práce na poliach či v záhradách. Čiže leto nám aj naznačuje, ako budeme žiť až do ďalšej úrody. Aké je teda leto tohto roku vo svete a u nás doma?

10.08.2022 14:00
debata (1)

Klimaticky sa začalo veľmi turbulentne, extrémnymi teplotami, na jednej strane silnými búrkami, na druhej strane extrémnym suchom ohrozujúcim zásoby pitnej vody a zničujúcim účinkom na zabezpečenie úrody, a tým aj dostupnosti základných potravinových článkov. Natíska sa pritom otázka zmysluplnosti snáh o ovládnutie iných planét dnes už nielen štátmi, ale aj súkromnými osobami, keď nie sme schopní riešiť základné problémy vlastnej planéty. Snažíme sa o nadviazanie kontaktov s inými civilizáciami, čo môže mať kontraproduktívny efekt na ľudstvo nielen z pohľadu bezpečnosti, ale aj zdravia. Predstava, že nájdeme v blízkom vesmíre civilizáciu identickú s tou našou, je málo pravdepodobná. Skôr musíme očakávať buď oveľa nižší, alebo oveľa vyšší stupeň zrejme inej formy života, akú si dnes predstavujeme najmä v akčných sci-fi filmoch. Určite treba skúmať okolie a prostredie, v akom sa naša planéta nachádza, no súčasne stáť pevne na zemi a snažiť sa poznať, čo máme pod vlastnými nohami.

Extrémne počasie akoby malo vplyv aj na politický a ekonomický život okolo nás. V prvom rade sa ukazuje, že vplyv pandémie a s ňou spojené dôsledky nás budú sprevádzať ešte určitý čas. Neschopnosť reštartovať napríklad leteckú dopravu v predpandemickej dimenzii je len malou ukážkou toho, čo všetko sa za dva roky zmenilo. Dosahy sú jednoznačné v celom sektore služieb, v logistike či v dlhodobom narušení dodávok dôležitých výrobných komponentov. Rast cien energií, surovín a polotovarov, potravinových článkov vyvoláva dvojciferný inflačný tlak, ako aj zmeny na finančných trhoch. Nie všetko sa dá, aj keď sa to chce, zvaliť na situáciu na Ukrajine. Je to jednoznačne dôsledok chybných rozhodnutí v minulosti, v mnohých prípadoch vo vyspelých krajinách život nad pomery a najmä zlyhanie v politike výchovy a vzdelávania.

Neverme falošným prorokom či spasiteľom, ktorí nás len hlbšie ponárajú do morálnej alebo materiálnej biedy.

Ako reagujú na túto situáciu politickí predstavitelia predovšetkým vo vyspelých krajinách? Na jednej strane sexuálne správanie jednotlivcov a jeho ochrana v rozmanitých podobách akoby bol prioritný bod ich celej agendy. Niekedy už pri tejto téme bledne aj problém životného prostredia či udržateľnosť života na zemi. Na druhej strane výrazný nárast nákladov na obranu, čiže na zbrojenie, znižuje disponibilitu verejných prostriedkov, ktoré by mali smerovať do ekonomiky, ktorá jediná rieši sociálne otázky či biedu ľudí. U žiadnych rozhodujúcich hráčov nevidím reálne ekonomické programy reagujúce na súčasnú situáciu. Osobitne to platí pre krajiny Európskej únie. Ani ekonomické a spoločenské vedy akoby nenachádzali východiská, skôr zatvrdilo mlčia alebo len ex post reagujú na to, čo bolo.

Politika a intelekt akoby stratili svoju auru. Prevláda vysoká miera prispôsobivosti a pohodlnosti bez odvahy riešiť skutočné problémy ľudstva najmä z pohľadu jeho budúceho vývoja. Dnešný model demokracie nás dokonale naučil využívať svoje „práva“ bez akéhokoľvek zohľadnenia povinností, bez ktorých práva strácajú svoju hodnotu.

V dnešnom systéme politiku môže robiť každý a bez akejkoľvek zodpovednosti. Hocikto sa môže stať poslancom, ministrom, premiérom či prezidentom bez politického výučného listu, maturity či univerzity. Tým „výučným listom, maturitou či diplomom politika“ je jeho životopis. Prehľad toho, čo v reálnom živote dokázal. To ho oprávňuje ísť do pozície, v ktorej rozhoduje o druhých a kde rozhoduje o verejných prostriedkoch. Politikou sa životná kariéra nezačína, ale vstupom do politiky kulminuje. Politik je jediné povolanie, ktoré môžete vykonávať bez primeraných znalostí, avšak s extrémnym vplyvom na spoločnosť, ekonomiku, vonkajšie vzťahy a podobne. To je dôvod, prečo politika degraduje, je neprofesionálna, navonok páčivá, no nebezpečná pre svoje okolie. Postavenie zaväzuje – „noblesse oblige“ – to platí pre výkon funkcie, pre komunikáciu a aj pre sociálne siete.

Vulgarizácia politiky a s ňou spojená vulgarizácia spoločnosti sú jasným dôkazom jej úpadku. Je to cesta do priepasti, z ktorej sa len ťažko dostáva hore. Prebudenie sa z takejto situácie býva bolestné a jej zvládnutie vyžaduje oveľa viac námahy, úsilia a zdrojov, ako keď ju dokážeme včas zvrátiť. Netvárme sa, že sa nás to netýka. Neverme falošným prorokom či spasiteľom, ktorí nás len hlbšie ponárajú do morálnej alebo materiálnej biedy. Pravda založená na reálnom posúdení vecí a základnej morálnej dimenzii, aj keď často býva trpká, je jedinou správnou cestou z pohľadu našej budúcnosti.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #leto #klima