Odpad budeme vážiť aj viac zaň platiť

V čase, keď rastú ceny energií, potravín, vlastne všetky náklady, nie je prekvapením, že od Nového roku sa zvýšia aj poplatky za odpad. A nezvýšia sa len preto, lebo všetko dražie, tak musí i tzv. smetné. Dôvod na zvýšenie poplatkov má aj iné príčiny.

23.08.2022 14:00
debata (10)

Od 1. januára 2023 už nebudú môcť samosprávy (spolu)financovať vývoz a ukladanie komunálneho odpadu na skládku. Po novom si to už budú financovať občania. Doteraz sa ľudia na tomto financovaní podieľali cca 30 %, teraz budú platiť všetko sami. Kým v súčasnosti sa náklady na uloženie odpadu na skládku (vrátane povinného odvodu do Envirofondu) rozdelili v podstate rovnomerne medzi obyvateľov bytom trvale či prechodne prihlásených v danom meste či obci, od budúceho roku budú občania platiť za ten odpad, ktorý sami „vyprodukujú“.

Podstata zmeny spočíva v tom, že občan, resp. rodina bude mať „očipovanú“ zbernú nádobu a pri vyprázdňovaní sa jej obsah odváži a množstvo odpadu sa bude evidovať. Podľa množstva odpadu za rok a ceny za uloženie odpadu na skládku sa určia poplatky pre jednotlivých obyvateľov. Nový spôsob má byť evidentne adresnejší k držiteľom odpadu a uplatní princíp „koľko si mal odpadu, toľko zaplatíš“. Tento princíp môže mať ekologicky výchovný účinok v znižovaní objemu skládkovaných komunálnych odpadov, ale i veľké špekulatívne riziko, ako množstvo svojho odpadu umelo znižovať. Nahráva tomu i fakt, že tak ako mnoho iných environmentálnych zákonov a nariadení ani toto ešte nie je zďaleka pripravené a domyslené.

Nový spôsob má byť evidentne adresnejší k držiteľom odpadu a uplatní princíp „koľko si mal odpadu, toľko zaplatíš“. Tento princíp môže mať ekologicky výchovný účinok v znižovaní objemu skládkovaných komunálnych odpadov, ale i veľké špekulatívne riziko, ako množstvo svojho odpadu umelo znižovať.

Pri rodinných domoch s vlastnými zberovými nádobami sa to dá poľahky uskutočniť. No ako sa to bude dať realizovať pri bytových domoch, „panelákoch“, kde na jeden kontajner pripadá viac rodín? Ako sa bude dať identifikovať, koľko vyprodukovali jednotlivé rodiny? A nebude toto podporovať i „odpadovú turistiku“, keď pri kontajneri na sídlisku zastaví auto a vodič tam uloží nejaké vrece s odpadom?

Snaha znížiť poplatky za odpad môže viesť i k nárastu malých čiernych skládok, vriec s odpadom voľne pohodených pri cestách, na okraji lesa a podobne. Mnoho obcí realizuje separovaný zber, predovšetkým tzv. vrecový spôsob. Vrecia napríklad s plastovým odpadom sa nevážia a priamo sa hádžu do vozov. Zistí niekto, či medzi plastovým odpadom nie je i komunálny? Asi ťažko.

Podľa novely vyhlášky MŽP SR č, 382/2018 bude môcť byť na skládky od 1. januára 2023 uložený len upravený komunálny odpad. Mechanicko-biologická úprava odpadu (MBÚ) má zabezpečiť, aby sa z odpadu vybrali zložky ešte recyklovateľné, zbavené organického podielu. Prípadný recyklovateľný podiel a jeho možný predaj môže znížiť náklady na uloženie odpadu na skládku, ale bude sa dať identifikovať pôvodca ešte recyklovateľného odpadu? Pri MBÚ sa má tiež stabilizovať bio frakcia. Presná definícia upraveného komunálneho odpadu je u nás ešte vo „vývoji“ a má sa zladiť s európskou legislatívou do roku 2027. Napriek tomu MŽP SR prípadný odklad úpravy zmesového komunálneho odpadu pred skládkovaním nepripúšťa.

Budúci rok má priniesť zásadné zmeny vo financovaní skládkovania komunálneho odpadu, ale otvorených a nezodpovedaných otázok je, zdá sa, ešte veľa. Napríklad aj tá, ako sú na nový systém pripravené zberové spoločnosti. Budú sa čipovať staré zberné nádoby či budú nové, sú pripravené zberové vozidlá, majú pripravené linky na MBÚ odpadu…? Ako sa v systéme prejaví zisk z predaja recyklovateľných položiek zo separovaného zberu, napríklad plastov?

Jedno však je isté, poplatky za odpad porastú…

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba
Viac na túto tému: #odpad #zdražovanie #triedenie odpadu #skládkovanie #komunálny odpad