Bude Rusovské jazero obeťou komerčného boľševizmu?

Pod petíciou proti privatizácii lužného lesa a prírodného jazera v Rusovciach a proti jeho "oploteniu“ sa rozprúdila zaujímavá internetová debata. Objavili sa v nej vecné argumenty za zachovanie prírodného areálu pre verejnosť, ale aj obhajoba súkromníka, ktorý chce územie získať pre svoje komerčné zámery.

29.06.2010 10:33
debata (19)

Ochrancovia zachovania prírodného územia sú tu označovaní za ekonomických amatérov, neodborníkov a takmer "nepriateľov súkromného vlastníctva“. Argumenty presadzovateľov komerčného zámeru sa však pri hlbšej analýze diskusie nelíšia od boľševickej argumentácie presadzovateľov "socialistického“ vlastníctva.

Zámena v boľševickom pohľade nastala len v tom, že teraz nie je jedinou správnou formou vlastníctva vlastníctvo spoločenské, ale súkromné. Petícia však nijako neobmedzuje súkromné vlastníctvo, len nesúhlasí s komerčným zámerom, proti ktorému sa postavila odborná aj laická verejnosť.

V našej ústave sú rôzne formy vlastníctva zrovnoprávnené. Lužné lesy  okolo Rusovského jazera nie sú zatiaľ v súkromných rukách, ale vo vlastníctve štátu, zastúpeného štátnym podnikom Lesy SR. Štátne lesy pri rôznych žiadostiach o dotácie používajú veľmi často argument, že ich cieľom nie sú len hospodárske výsledky, ale že les má aj verejnoprospešné, mimoprodukčné funkcie.

Vrátane funkcie rekreačnej, uvádzanej aj v zákone o lesoch (č. 326/2005). Kde sa však v prípade lužných lesov okolo Rusovského jazera stratili zákonní obhajcovia verejného záujmu?

Štátny úradník sa dostáva do konfliktu s politicky dosadeným nadriadeným a často musí rozhodovať nielen proti svojej odbornosti, ale aj proti duchu zákona. Hrozba je nevyslovená, ale jasná: strata zamestnania, presun na nižšiu funkciu, nahradenie servilnejším zamestnancom, často bez praxe a odbornosti.

Korupcia politickej verchušky sa stala súčasťou komerčných postupov. Výsledkom je zdevastované prírodné, ale aj podnikateľské prostredie. Z tejto situácie vznikla nová ideologická obhajoba korupcie a klientelizmu – tzv. komerčný boľševizmus. V duchu hesla – (znárodnime) sprivatizujme  prírodné zdroje, bude o ne lepšie postarané. My vieme najlepšie, čo chce (socialistický) kapitalistický ob­čan.

Nová ideológia rovnako ako tá stará ma strach z participácie občana a odbornej verejnosti. Strach z dialógu a slobody médií. Riešení problému je dostatok, napríklad v štátnej správe tradičných demokracií. Netreba vymýšľať dávno objavené.

Vráťme sa k problému Rusovského jazera. Aký je v tomto prípade verejný záujem? Štátny podnik Lesy SR vo svojej argumentácii, prečo je podľa nich výmena pozemkov správna, argumentujú ziskom  8 503 eur.

Má však verejnosťou obľúbené rekreačné územie, územie patriace do európskej siete chránených území  NATURA 2000, len takúto malú hodnotu? Aká je spoločenská hodnota prírodného územia Rusovských jazier? Miliardu, dve? Dá sa vôbec vyčísliť obľúbenosť územia, jeho krása, jeho prírodné a estetické hodnoty? Dá sa finančne vyčísliť ticho nad jazerom?

19 debata chyba