Zľava pre ideológiu

24.09.2014 22:00

Tento príbeh sa začal nevinne. Vírusmi v počítači. Hľadala som program, ktorý by ochránil môj počítač lepšie ako ten predchádzajúci. Slovenská softvérová spoločnosť s obrovskou prestížou a klientelou po celom svete mi ponúkla svoj produkt na mesiac zadarmo. Siahla som po ňom.

Spokojný klient si po odskúšaní program môže kúpiť a väčšinou tak naozaj urobí. Buď ako súkromná, alebo právnická osoba. Pri vyplňovaní osobných, respektíve firemných dát do objednávky zákazník natrafí na prepracovanú ponuku zliav. Firma má dokonca aj vlastnú nadáciu. Jej prostredníctvom podporuje projekty z oblasti zdravia, vzdelávania a filantropie. Samé dobré správy pre človeka, pre ktorého je občianska – a v tomto prípade firemná – zodpovednosť alfou a omegou prístupu k ľuďom. Nezaváhala som ani na chvíľu.

V objednávkovom formulári som v príslušnej časti zaškrtla zľavu pre neziskovú organizáciu. Neuvedomila som si hneď, že pre slovenský právny systém je niečo iné občianske združenie a niečo iné nezisková organizácia. Brala som to automaticky tak, že firma poskytuje zľavy všetkým mimovládnym organizáciám. V duchu som ju za to chválila.

„Moje“ združenie však zľavu nedostalo, a tak som sa do systému zliav začítala. Pochopila som, že ide len o organizácie, ktoré presne definuje zákon o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby. Pričom pod týmto pojmom rozumie najmä „činnosti zamerané na poskytovanie zdravotníckej starostlivosti, humanitnú starostlivosť, rozvoj a ochranu duchovných a kultúrnych hodnôt, doplnkové vzdelávanie detí a mládeže, rozvoj športu a telesnej výchovy, tvorbu a ochranu životného prostredia a poskytovanie sociálnych služieb“.

V poriadku, pomyslela som si, firma má právo vybrať si, komu chce pomáhať. Čítala som ďalej a čítanie sa mi páčilo čoraz viac. Zľavy si môžu uplatniť (v zmysle stanovených podmienok) školské a zdravotnícke zariadenia, držitelia preukazu ITIC, ISIC, EURO 26, ŤZP a ŤZP/S, detské domovy, domovy dôchodcov, dokonca aj orgány štátnej správy a územnej samosprávy. Bola som rozhodnutá objednať si „antivirák“ i bez zľavy.

Napokon ma však zarazila veta: „Spoločnosť poskytuje zľavu subjektom, ktoré sú evidované v Centrálnom cirkevnom registri (CCR). Zľava platí iba pre subjekty katolíckej cirkvi, t.j. rímskokatolícke a gréckokatolícke právnické osoby registrované v CCR.“

Ocitla som sa na pôde ideológie, ktorú nepovažujem za všeobecne prospešnú, skôr za kontroverznú. Katolícka cirkev v oblasti ľudských práv šliape po chodníku, po ktorom nesmú kráčať všetci ľudia bez rozdielu. Jediné – nepochybne legitímne – obchodné rozhodnutie zmietlo zo stola môj zámer kúpiť si produkt tejto spoločnosti.

Podpora inštitúcií, ktoré neuznávajú právo na rovnosť a dokonca proti nemu aktívne vystupujú, nemusí byť vždy dobrou marketingovou stratégiou.

Máte pravdu, vážení obchodní priatelia, pravidlá biznisu nepustia. Ja svoje dúhové peniaze ponúknem inde. To je zas moja „firemná“ zodpovednosť.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#počítač #katolícka cirkev
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku