Deň pred Štedrým dňom

Deň pred Štedrým dňom leštíme, zdobíme, kupujeme posledné darčeky... Ľahko sa prehliadne, že v ten deň končí aj pripomienkovanie k jedenástej a dvanástej periodickej správe Slovenskej republiky k Medzinárodnému dohovoru o odstránení všetkých foriem rasovej diskriminácie.

22.12.2015 14:00
debata (12)

Trvalo mesiac, no do poslednej adventnej nedele sa k nej vyjadrilo len niekoľko centrálnych inštitúcií. Občianska spoločnosť mlčí.

Možno je to prejav spokojnosti. Občiansky sektor pripravil v správe vyzdvihovanú komunikačnú stratégiu zameranú na zmierňovanie stereotypov a predsudkov voči rómskej populácii. Mať stratégiu je dobré. Dobré je aj to, že Trestný zákon dostal zuby na riešenie šírenia nenávisti na internete a že máme novelu antidiskriminačného zákona, ktorá výrazne rozšírila možnosť prijímať tzv. dočasné vyrovnávacie opatrenia.

Drastická nerovnosť podmienok bývania rómskych detí sa preukázala. Prinajmenšom na 4 000 chatrčiach, ktoré eviduje Atlas rómskych komunít. V roku 2014 sa postavilo iba 103 nájomných bytov nižšieho štandardu. O sto menej ako v predchádzajúcom roku. Novela je teda v tejto oblasti málo účinná. Správa odpovedá aj na odporúčania výboru OSN, ktoré sa týkajú napĺňania práva na bývanie. Podľa výboru by SR mala zabezpečiť, aby „zásada samosprávy miestnych a regionálnych orgánov nebola prekážkou medzinárodných ľudskoprávnych záväzkov podpory ekonomických, sociálnych a kultúrnych práv znevýhodnených skupín“. Štát by teda mal vedieť primať obce, aby riešili bytovú núdzu svojich najbiednejších obyvateľov, ak ich na to vyzve a dá im finančné prostriedky.

Dokument sa však v odpovedi zaklína princípom samostatnosti obcí, ktorý je zakotvený v Ústave SR a je v súlade s Európskou chartou územnej samosprávy. Výboru OSN vysvetľuje, že obce síce nesmú konať v rozpore s ústavou, ale štát ich nemôže nútiť konať, ak nemajú vôľu.

Zanedbávanie a neposkytnutie pomoci je trestné, ak ide o jednotlivca. Obec má však ústavné právo nevšímať si nezdravé životné podmienky detí, ktoré vyrastajú v príbytkoch s rizikovým kúrením, bez kanalizácie a prístupu k zdravej pitnej vode. Ak sa obec rozhodne nevyrovnávať preukázateľnú nerovnosť, ľudskoprávna sláva antidiskriminačného zákona sa mení na popol. Tak ako sa to stalo s príbytkom v Sačurove, v ktorom pri požiari zahynuli tri malé deti. Dávno sa vedelo, že bývanie v tejto osade má nízku kvalitu.

Sľubovaná výstavba nájomných bytov zostala na papieri. Namiesto toho tam vlani pribudlo len niekoľko prenosných suchých WC, ktoré miestnym daroval príslušný splnomocnenec. To, že sa miestni k daru postavili dosť nevďačne, sa dá ľahšie pochopiť ako nevyjadrenie sa občianskej spoločnosti k spôsobu, akým sa jedenásta a dvanásta správa vyrovnala s deficitom práva na bývanie.

Sačurov rovnako ako niekoľko úmrtí ľudí bez domova v Košiciach kruto pripomenuli, že právo na bezpečné bývanie ide často ruka v ruke s právom na život. A v tomto spojení by sme mu pred autonómnosťou obcí mali dať prednosť.

© Autorské práva vyhradené

12 debata chyba
Viac na túto tému: #diskriminácia #rómska osada #rómske deti