Dopady bytového ošiaľu

Snaha o investovanie peňazí v čase nízkych úrokov, ako aj lacné hypotéky pre úverových dlžníkov sú hlavným dôvodom rastu cien bytov na Slovensku. Pre súčasný trend akcelerácie cien realít je typické, že ľudia strácajú opatrnosť a vystavujú sa riziku. K realitnému hazardovaniu prispievajú aj samotné banky poskytujúce úvery developerom. Svedčí o tom aj nedávno medializovaný prípad.

04.07.2016 16:00
debata (10)

Problém sa týkal kúpy novostavby bytu, na ktorom aj v čase zaplatenia celej kúpnej ceny viazlo záložné právo na úver developerskej spoločnosti. Staviteľ bytového domu si jednoducho občana nadobúdajúceho nehnuteľnosť ponechal s tichým súhlasom jednej z veľkých slovenských bánk ako rukojemníka nesplateného úveru. Nakoľko firma úver vyčerpaný na postavenie bytového objektu banke nesplatila, dostali sa jednotliví kupujúci do nezávideniahodnej situácie. Záložné právo na firemný úver zostáva totiž aj po zmene vlastníka nehnuteľnosti stále platné. To jest za úver, ktorý získala kedysi banka, ručia svojimi novými bytmi.

Banke v tomto prípade došla trpezlivosť a úverovú pohľadávku voči nesplácajúcej firme postúpila inej firme, ktorá má prax vo vymáhaní dlhov. Občan za dverami bytu zaťaženého úverom, ktorého sa v podstate tento problém ani netýka, sa ho môže zbaviť iba tak, že inkasnej firme zaplatí za byt ešte raz, alebo si pobalí veci a byt, za ktorý riadne zaplatil, odovzdá tomu, kto ho kúpi v dražbe. Peniaze za kúpu bytu bude musieť asi oželieť, lebo developerská firma loviaca v mútnych vodách chabej slovenskej legislatívy s veľkou pravdepodobnosťou medzitým, ako ju súd zaviaže vrátiť kupujúcemu peniaze, zbankrotuje.

Diváci v televíznej relácii nenašli jednoduchý návod na predchádzanie takýmto situáciám, keď občan ťahá za výrazne kratší koniec povrazu. Návod na obozretné podnikanie pritom nie je zložitý. Nadobúdateľ bytu by kúpnu cenu bytu, s výnimkou menšej zálohovej platby zloženej po podpise zmluvy, mal platiť prednostne na úverový účet developera v banke, v ktorej tento čerpal úver. Aj takúto platbu by mal kupujúci podmieniť záväzným vyhlásením banky, že uvoľní záložné právo na byt do dohodnutej doby tým, že zabezpečí výmaz záložného práva v katastri nehnuteľností. To sa v tomto prípade nestalo, čo svedčí o tom, že okrem iného na Slovensku pokrivkáva aj legislatíva v oblasti úverov na bývanie.

Podľa informácií z médií sa na Slovensku kupuje zo špekulatívnych alebo investičných dôvodov každý piaty byt. Stúpa počet ľudí, ktorí výnosom z prenájmu chcú čeliť nízkym úrokom z termínovaných vkladov v bankách a nedôverujú ani podielovým fondom. Zároveň medzi kupujúcimi je aj viac ľudí, ktorí byt kupujú z peňazí získaných hypotékou a ktoré chcú splácať z výnosov z prenájmu.

Súčasný stav nahráva ziskuchtivým podnikavcom, ktorí majú v čase podpisu zmluvy peniaze iba na zaplatenie niekoľkotisíce­urovej zálohy a v čase dokončenia nehnuteľnosti už ani nebudú vlastníkmi danej papierovej nehnuteľnosti. Prípadné reklamácie fušerských prác remeselníkov tak v zásade zostanú na pleciach až tých, ktorí v nim nájdu svoj nový domov.

© Autorské práva vyhradené

10 debata chyba