Vynútená solidarita

17.10.2016 17:00

Budúci rok chce Slovensko pokračovať v konsolidácii verejných financií. Daňovo-odvodové zaťaženie sa zníži len u časti živnostníkov s vyššími príjmami, ostatní sa musia uspokojiť s doterajším stavom alebo ešte viac načrieť do vrecka.

Jedna medzinárodne významná poradenská firma zavesila na facebook krátke video o tom, že po znížení dane zo zisku firiem z 22 na 21 % sa vlastne daňové zaťaženie zvýši na 26,5 %. Takéto tvrdenie je veľmi zavádzajúce, pretože sa súčasne od roku 2017 zrušia zdravotné odvody z dividend zo 14 % na nulu. Účel však svätí prostriedky.

Veľké firmy 7-percentnú daň z dividend spravidla platiť nebudú, pretože v mnohých prípadoch dostali daňové prázdniny v rámci investičných stimulov. Prípadne ide o firmy, ktorých spoločníkom alebo akcionárom je iná firma v EÚ s podielom na základnom majetku vyššom ako 25 %. V takom prípade v zmysle legislatívy naviazanej sa vyplácané dividendy nezdaňujú v krajine podnikania (na Slovensku), ale v krajine,  v ktorej má sídlo materská spoločnosť.

Po novom budú viac na odvodoch platiť vysokopríjmoví jednotlivci s príjmom nad 4 290 eur. Tých sa bude dotýkať zvýšenie maximálneho vymeriavacieho základu odvodov do Sociálnej poisťovne z 5– na 7-násobok priemernej mzdy. Odhadom ide asi o 15-tisíc ľudí.

Navrhovaná úprava zníži napríklad čistú mzdu manažéra s príjmom 5-tisíc eur brutto, ktorý doteraz dostáva v čistom 3 494 eur, asi o 70 eur mesačne. V susednom Rakúsku 5 000-eurový zamestnanec v čistom berie 3 017 eur, z čoho ešte navyše platí zdravotné odvody.

Nespravodlivosť možno vidieť v tom, že sa pri výpočte dôchodku u nás zohľadňuje maximálna úroveň príjmu len do výšky 3-násobku priemernej mzdy. To znamená, že vysokopríjmoví ľudia budú platiť odvody Sociálnej poisťovni až do 7-násobku priemernej mzdy, ale pri výpočte penzie sa zoberie do úvahy len jej 3-násobok. Vyššia solidarita s verejnými financiami sa teda nijako neodrazí na výške ich budúcich penzií.

Vynútená solidarita dobre zarábajúcich má ešte druhú fázu, keď sa všetkým poistencom vo vzorci pre výpočet prvej penzie znižuje osobný mzdový bod prevyšujúci 1,25 násobok priemernej mzdy (teraz o 32 %).

Ak štát chcel usporiť v sociálnej oblasti, mal radšej zrušiť rodinné prídavky ľuďom s príjmami nad 35-tisíc eur ročne platiacim milionársku daň 25 percent súčasne so zosekaním daňovej odpočítateľnej položky.

Okrem zvýšenia sociálnych odvodov si od vysokopríjmových daňovníkov prídu na svoje aj zdravotné poisťovne. Nadštandardne zarábajúci totiž budú platiť zdravotné odvody bez akýchkoľvek stropov v podobe maximálnych vymeriavacích základov.

Ak však budú platiť manažéri a firmy, ktoré ich zamestnávajú, tak veľa na zdravotných odvodoch, malo by sa to prejaviť na povinnosti poisťovní vydať takýmto excelentným poistencom zlaté karty umožňujúce dostať prednostne najlepšiu starostlivosť bez akéhokoľvek čakania. Veď v prenesenom zmysle slova ide o sliepky, ktoré znášajú zlaté vajcia, ktoré si zaslúžia skutočnú solidaritu nás ostatných.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dane #odvody #verejné financie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku