Daň na ubytovanie

, 05.03.2018 17:00

Daň z pridanej hodnoty na ubytovanie v hoteloch a penziónoch na Slovensku predstavuje 20 percent. Ide o jednu z najvyšších sadzieb v EÚ, preto je dlhodobo predmetom kritiky podnikateľov v cestovnom ruchu. Takáto daň v Nemecku dosahuje iba 7 a v Rakúsku 13 percent.

Tam DPH na ubytovanie v tejto výške platí iba od roku 2015, keď stúpla z pôvodnej úrovne 10 percent. Nová rakúska vláda má však ambíciu ju skresať späť na pôvodnú výšku.

Vyššiu sadzbu ako my majú už iba v Maďarsku (27 %) a Dánsku (25 %). V Česku ostáva vo výške 15 a v Poľsku 8 percent. Návrhy na zníženie sadzby dane za pobyt v hoteloch a penziónoch na Slovensku rezonuje najmä zo strany združení a asociácií z oblasti cestovného ruchu.

Jej prípadné zníženie predstavuje pomerne významný pokles príjmov štátneho rozpočtu. Okrem toho by sa to pravdepodobne ani neprejavilo v redukcii cien ubytovacích služieb. Predovšetkým ak zoberieme do úvahy rast minimálnej mzdy, zrušenie odvodovej úľavy na zdravotné odvody zamestnávateľov pri nízkopríjmových zamestnancoch a všeobecný rast nákladov na stavebné a rekonštrukčné práce. Tie sa v plnom rozsahu týkajú aj objektov v oblasti cestovného ruchu.

Štát pri úvahách o redukcii DPH na ubytovanie má v zásade širokú paletu variantov, ako napríklad zvýhodniť malých a stredných podnikateľov, ktorí vysokou sadzbou dane trpia najviac. Jednou z možností by mohlo byť posunutie hranice tržieb pre povinnú registráciu podnikateľa platiteľa DPH, ako aj zvýšenie účtovných odpisových sadzieb nehnuteľného majetku, ktoré by znížilo daňovú záťaž podnikateľov pri zdanení zisku a napomohlo k väčšej tvorbe rezerv potrebných na nové investície a rekonštrukcie v tejto oblasti.

V uplynulých dvoch dekádach časť podnikateľov získala rozličné dotácie na podporu cestovného ruchu v regiónoch z verejných peňazí alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie, ktoré čiastočne deformovali trh pre nerovnosť príležitostí. Firmám, ktoré dotácie nezískali, sa dnes na trhu logicky pôsobí ťažšie, pretože návratnosť ich investícií je z časového pohľadu oveľa náročnejšia a ceny ubytovacích služieb vyššie. V minulosti mnohých majiteľov hotelov trápili tiež vysoké úrokové sadzby z investičných úverov a neochota bánk financovať oblasť cestovného ruchu z dôvodu väčšieho rizika návratnosti požičaných peňazí.

Podnikatelia argumentujú potrebou držať krok so zahraničnou konkurenciou a čoraz náročnejšími požiadavkami zákazníkov, ktorí si cez internetové portály ihneď vedia porovnať pomer ceny a kvality ubytovania. Väčšia vyťaženosť hotelov na Slovensku naráža na problémy získania a udržania kvalitnej pracovnej sily, jej využitia počas celého kalendárneho roka a požiadaviek sprostredkovateľov služieb na provízie a rôzne zľavy.

Šancu prežiť pri podnikaní v oblasti ubytovania má len ten, kto dokáže využiť nasadenie perfektného predajného marketingu, vrátane digitálnych technológií.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#DPH #ubytovanie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
64,99
Flower box červená kocka "L" červené ruže

Flower box červená kocka "L" červené ruže

35,99
Lady farebné trsové ruže a orchidey

Lady farebné trsové ruže a orchidey

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk