Právnici a umelá inteligencia

19.03.2018 15:00

Nové informačné technológie, umelá inteligencia a digitalizácia vo vyspelých krajinách postupne vytlačia na okraj pracovného trhu mnohé profesie.

Pokles dopytu po službách už napríklad pociťujú prekladatelia z cudzích jazykov. K nim postupne pribudnú aj právnici a administratívni pracovníci, najmä ak majú na starosti fakturácie týkajúce sa zákazníkov a dodávateľov.

Právnici listujúci objemnými zbierkami zákonov sa už dnes postupne stávajú relikviami starých časov. Programátori právnych aplikácií postupne navrhujú a uvádzajú do praxe softvérové riešenia, ktoré dokážu vyriešiť už aj zložitejšie spory. Najmä ak ide o rodinné právo alebo o osobné a firemné bankroty, dokonca spolu s odhadom pravdepodobnosti toho, ako môže predmetný spor dopadnúť na súde. Z toho možno odvodiť, že najväčší záujem o umelú inteligenciu pre právnikov budú mať poisťovne zaoberajúce sa poistením a financovaním nákladov súdnych sporov za podielovú odmenu.

Nová éra umelej inteligencie sa už dnes používa v oblasti získavania a spracovania údajov a informácií o bonite a správaní sa firiem na trhu, vrátane ich štatutárnych zástupcov a majiteľov firiem.

Moderné technológie nahradia aj ľudí, ktorí sa zaoberajú administratívou vymáhania pohľadávok, spracovaním súdnych návrhov na vydanie platobných rozkazov a vypracovávanie jednoduchších zmlúv. Práca právnikov sa viac sústredí na odvolacie konania proti rozsudkom prvostupňových súdov a zároveň viac času zostane na prípravu obchodných zmlúv a samotných rokovaní o korektných a vzájomne vyvážených zmluvných podmienkach s obchodnými partnermi.

Právni experti spolu s programátormi v USA testujú program, kde právnici hlasom položia otázky, na základe ktorých systém preštuduje príslušné zákony, zoradí dôkazy a navrhne najefektívnejšie riešenie pre zadávateľa. Klientom v súvislosti s týmito procesmi klesnú náklady, pretože honoráre „elektronických právnikov a robotov“ budú stáť výrazne menej, ako je to dnes v tarifách advokátov pri poskytovaní tradičných právnych služieb.

Niektorí vývojári informačných systémov pre právnikov uvažujú dokonca s reálnym nasadením blockchainov, ktoré predstavujú moduly zdieľaných systémov kontrolujúcich dodržiavanie zmlúv, údajov o ich časovom a obsahovom plnení až po realizáciu platieb atď. Tieto systémy v súčinnosti s bankovými technológiami budú prepojené s elektronickou fakturáciou a už dnes bežne vykonávaným automatickým inkasom platieb z účtov zákazníkov v čase splatnosti faktúr.

Nová éra umelej inteligencie sa už dnes používa v oblasti získavania a spracovania údajov a informácií o bonite a správaní sa firiem na trhu, vrátane ich štatutárnych zástupcov a majiteľov firiem. Lustrácia firiem a osôb v praxi sa stáva neoddeliteľnou súčasťou riadenia rizík vo firmách slúžiaca ako prevencia vzniku nedobytných pohľadávok a ako systém včasného varovania. Pod tým si treba predstaviť okrem iného aj neobvyklé zmeny v osobných majetkových pomeroch konateľov a majiteľov firiem, ktorú môžu svedčiť o upratávaní majetku z dôvodu hrozby ich prípadnej trestnoprávnej zodpovednosti. Môžeme sa preto oprávnene nazdávať, že v budúcej dekáde sa budú manažéri aj firmy správať zodpovednejšie ako doteraz.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#technológie #technika #programátori #pokrok
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
38,99
Kytica Letana 13

Kytica Letana 13

87,99
Elite červené ruže a frézie

Elite červené ruže a frézie

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk