Ženy investorky

23.04.2018 18:00

Ženy obyčajne prenechávajú finančné plánovanie na svojich partnerov.

Často aj v prípadoch, keď majú hlavné slovo pri riadení rodinného rozpočtu. Dôvodom, prečo to robia, je mylná povera, že dlhodobé plánovanie v oblasti osobných financií je tradične privilegovanou záležitosťou silnejšieho pohlavia.

Rakúsky zväz finančného plánovania si v tejto súvislosti posvietil na úroveň finančnej gramotnosti obyvateľstva. Z nej vyplynulo, že ženy sú pri investíciách racionálnejšie a prezieravejšie ako muži. Tí, naopak, preferujú vyššiu mieru investičného rizika spoliehajúc sa na vlastnú intuíciu. Preto neinvestujú v takej miere ako ženy do fondov, ale priamo do jednotlivých akciových titulov, kde hrozí väčšie riziko prípadných strát. Stačí si spomenúť na rok 2009, keď bez ohľadu na kontinent prudko klesli kurzy akcií firiem, bánk aj jednotiek podielových fondov. Tí čo konali v panike a zbavovali sa akcií či investícií vo fondoch, na predchádzajúcich investíciách značne prerobili.

V porovnaní s mužmi ženy v úlohe investoriek menej riskujú a sú precíznejšie pri vyplňovaní dotazníkov finančníkov. Na ich základe bankári a finanční sprostredkovatelia určujú profil klienta v závislosti od jeho ochoty riskovať a akceptovať prípadné finančné ujmy z objemu investovaného kapitálu. Podľa uvedenej štúdie ženy pri rozhovoroch s finančnými sprostredkovateľmi dokážu precíznejšie a dôkladnejšie klásť otázky, ktoré sú potrebné na získanie poznatkov potrebných na objektívnejšie rozhodovanie.

To umožňuje znížiť mieru pravdepodobnosti znehodnotenia osobného finančného majetku. Jeho strata, alebo už aj samotná hrozba, že by rodinné investície viedli k zníženiu životnej úrovne a v budúcnosti k prípadnej chudobe, sú jedným z kľúčových faktorov vzniku rozličných ochorení. Najmä ak ide o starších ľudí, ktorí utrpené finančné ujmy už nedokážu pokryť inými osobnými príjmami v budúcnosti. Stres zo straty majetku sa znásobuje, ak človek príde o podstatnú časť svojich úspor. To má vplyv aj na nárast počtu srdcovo-cievnych a onkologických ochorení. U ľudí vykonávajúcich ťažkú, ale pritom slabo platenú prácu sa k tomu častejšie pripájajú i ďalšie negatívne faktory v podobe fajčenia a zlej životosprávy.

Prednosti žien v úlohe investoriek sú v protiklade s tým, ako sa nežné pohlavie správa na pracovnom trhu. Tým treba mať na zreteli komunikačné manko v otázkach kariérneho rastu a odmeňovania za prácu. Preto často zostávajú v úzadí pri presadzovaní požiadaviek na zvýšenie platov a miezd. A kedy inokedy, keď nie teraz, keď ekonomiky rastú a zamestnávatelia majú veľa neobsadených voľných miest, svojim zamestnakyniam môžu pridať.

Rok 2018 a 2019 sa bude niesť v znamení postupného zavádzania daňovo-odvodovo zvýhodnených 13. a 14. platov do praxe. Keď však firma šancu ušetriť sebe aj zamestnancovi náklady a zvýšiť jeho čistý príjem nevyužije, je málo pravdepodobné, že svoje lakomé správanie zmení v budúcnosti. A to bez ohľadu na to, či ide o mužov alebo ženy.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#ženy #investovanie #investorky #financie
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
38,99
Kytica Letana 13

Kytica Letana 13

87,99
Elite červené ruže a frézie

Elite červené ruže a frézie

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk