Zabetónovaná istota

, 24.07.2018 10:00

Slovenská republika vykazuje v tomto roku najnižšiu nezamestnanosť od svojho vzniku v roku 1993. Obsadiť voľné pracovné miesta v službách a priemysle je čoraz ťažšie pre nedostatok zamestnancov. Zvyšovanie počtu zamestnancov poistencov sa pozitívne prejavuje v prudkom znižovaní deficitu v hospodárení Sociálnej poisťovne.

Vysoký ekonomický rast však nebude trvať večne a my budeme čoraz viac potrebovať na výplatu dôchodkov Slovákom, Slovenkám, ale aj zahraničným pracovníkom, ktorým u nás vznikne nárok na penziu.

Spoliehať sa v starobe na dôchodok z 1. piliera (Sociálna poisťovňa), 2. piliera (renty zakúpené v životnej poisťovni z úspor naskladaných v dôchodkových správcovských spoločnostiach) a 3. piliera (doplnkové dôchodkové sporenie) po roku 2030 nemusia ľuďom na penzii stačiť. Výnosy v penzijných fondoch výrazne zaostávajú za akciovými indexmi, hoci práve na ich skvelé výsledky rastu správcovia penzijného kapitálu často sporiteľov odkazujú.

Vzorom pre investovanie do nehnuteľnosti určenej na finančné prilepšenie jednotlivca v starobe je Rakúsko.

Výnosy bezrizikových investícií určených pre obdobie tretieho veku sú veľmi nízke. Tie agresívnejšie vytvárajú obavy, že po prípadnom ekonomickom otrase výrazne stratia na cene. To môže mať vplyv na zníženie finančných nárokov týkajúcich sa povinnej doživotnej renty sporiteľa.

Obdobie extrémne nízkych úrokových sadzieb naháňa vodu na mlyn najmä správcom podielových a realitných fondov, ako aj developerským spoločnostiam. Sporitelia sú často ochotní kupovať byty a radové domy už v štádiu, keď sú iba nakreslené na papieri. To stupňuje riziko, že v prípade bankrotu stavebnej firmy investor v konečnom dôsledku nebude mať ani nehnuteľnosť, ani peniaze.

Pozemky, na ktorých nehnuteľnosti majú stáť, i samotné byty sa často používajú na ručenie úveru, ktorý si stavebná firma v banke zobrala. Jednotlivec má istotu, že nepríde o peniaze len vtedy, ak už má hotovú nehnuteľnosť v katastri nehnuteľností prevedenú na seba. To v praxi vôbec nebýva reálne, pretože zriadenie záložných práv má svoje pravidlá aj v prípade rozostavaných nehnuteľností.

Bankrotujúce developerské spoločnosti nie sú vo svete raritou. Ukážkový príklad, keď ľudia prišli o peniaze na budúce byty, predstavuje Rusko. Urban Group a Mirax Group spreneverili v priebehu výstavby svojim klientom v prepočte vyše miliardy eur. Navrhované legislatívne zmeny v Rusku zakážu vyberanie zálohových platieb na kúpu zatiaľ neexistujúcej nehnuteľnosti. Firmy budú môcť od budúcich vlastníkov žiadať finančné prostriedky až po odovzdaní bytu do užívania a vystačiť si dovtedy len s vlastnými úvermi alebo vlastnými peniazmi majiteľov, prípadne ich tichých spoločníkov.

Vzorom pre investovanie do nehnuteľnosti určenej na finančné prilepšenie jednotlivca v starobe je Rakúsko, kde tamojší produkt investovania a financovania investičných bytov dlhodobými úvermi (Vorsorgewohnung) má dlhú tradíciu. Občan môže investičný byt kúpiť bez DPH a zobrať si na jeho kúpu úver až do výšky 70 percent obstarávacej ceny.

Na získanie daňových úľav od štátu je potrebné, aby sa investičné novostavby bytov prenajímali minimálne na 23 rokov. S tým, že by existovala možnosť zahrnutia účtovných odpisov do nákladov, čo znižuje daňovú záťaž spojenú s týmto financovaním.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodky #developeri #penzijné fondy
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku