Deň leňošenia

12.08.2018 10:00

Všetci spoluobčania prežili v týchto dňoch veľmi napäté chvíle, lebo sa chceli svedomite a dôsledne pripraviť na Deň záhaľky alebo Deň leňošenia, ktorý pripadol na 10. augusta. Mnohí sa pripravovali na párdňovú dovolenku a príprava na leňošenie to nesmierne komplikuje. Fakticky neznamená nijaké predĺženie dovolenky, skôr jej vnútornú intenzifikáciu.

Priznám sa, že to neviem celkom presne definovať, ale istotne to bude niečo ako absolútny relax, sprevádzaný nástojčivým vyvaľovaním. Ide teda o celosvetový problém, lebo to vôbec nie je jednoduché. Väčšina ľudí sa radšej venuje svojej pokojnej ťažkej práci ako dusivému a ťaživému pocitu, ktorý plynie takpovediac z programového ničnerobenia.

Napriek tomu, že nemecký filozof a estetik Walter Benjamin už v prvej polovici minulého storočia na mnohých premyslených príkladoch upozorňoval na túto neodvratnú tendenciu. Napríklad, že večnosť, taká veľmi zdôrazňovaná v stredoveku, už od obdobia baroka postupne ustupovala svetskej pominuteľnosti, ktorá je – teda aspoň podľa jeho názoru – v novej epoche oslavovaná nadmieru provokujúcimi tón­mi.

Všetko vážne môže byť predostreté iba zosmiešňujúcim spôsobom, všetko sa navzájom zamieňa – napríklad móda zamieňa telo v zmysle jeho pôvodnej príťažlivosti a krásy. Všetko, čo bolo pôvodne hlboké a vnútorné, nahrádza dnes už vonkajškovosť. Typickou postavou vonkajškovosti je potom zaháľač, teda človek, ktorý uprednostňuje záhaľku pred akoukoľvek prácou.

Ak sa pozriem na niektoré staršie ideály, akými boli napríklad v antike duševne a telesne zdravý a rozvinutý človek, v stredoveku šľachetný rytier, preplnený cnosťami a statočnosťou, v renesancii univerzálny človek, oplývajúci predovšetkým vedomosťami vo všetkých dostupných oblastiach ľudského poznania a zručnosťami v početných sférach ľudských činností, v osvietenstve džentlmen a podobne, potom bude skutočná postava dobrého a kvalifikovaného moderného zaháľača na Slovensku istotne veľký problém.

Zistil som to už pred tridsiatimi rokmi z rozhovoru dvoch mechanikov v autoservise na Záhorí, kde jeden na otázku ako sa má, odpovedal hlbšou, istotne úsmevnou, ale predsa len filozoficky ladenou sentenciou: „Dobre, lebo mám veľa roboty a skoro nijaké peniaze! Lebo, keď má Slovák veľa peňazí a ešte k tomu nemá čo robiť, tak je úplne stratený! To je jeho koniec!“

Veru neviem, ako sa to naostatok vyvinie a čo z toho vzíde. Niektoré politické strany chcú u nás rušiť sviatky, lebo ich vraj je príliš veľa a predstavujú pre spoločnosť strašné straty. Iné chcú predlžovať pracovný čas, prípadne odchod do dôchodku, čo v súčasnosti vážne lomcuje politikou na Východe i na Západe. Niektorí teoretici sľubujú, že všetko v práci sa v najbližšej budúcnosti natoľko zautomatizuje, že človek už nebude mať „do čoho pichnúť“ a automatické vraj potom budú azda aj svokry. Priestor pre oddych, zdá sa mi, sa však postupne akosi zmenšuje.

Preto všetkým želám, aby si zostávajúce posledné chvíle letného oddychu naplno užili! Nielen v Deň leňošenia.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Deň leňošenia
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku