Smeti a uschopnenie

18.09.2018 15:00

Pri písaní na počítači používam program, ktorý podčiarkuje chybne napísané alebo neznáme slová. Má dobrú slovnú zásobu, no občas označí aj zmysluplné slovo. Takým je pre mňa „uschopňovať“. Používam ho často, pretože som presvedčená, že ak spoločnosť chce, aby jej členovia zvládali povinnosti, ktoré sa im ukladajú, musí dbať na rozvíjanie a posilňovanie ich schopností.

Slovo uschopnenie je povedomé. Akoby patrilo do príbehu o udici a rybe, ktorým pravicoví reformátori a blízki analytici ospravedlňovali radikálne obsekanie sociálnych dávok. Porcie ryby na stoloch chudobných síce mikroskopicky zmenšili, no vďaka zavádzaným aktivačným a vzdelávacím programom im vraj predsa vkladajú do rúk udicu a učia ich chytať ryby.

Ukázalo sa však, že aktivačné zametanie obce, ba ani diplom z kurzu písania životopisu nedláždia cestu z biedy. Sociálnemu vzostupu pomôžu ako aspirín zlomenej nohe. No pre štátnych a obecných pokladníkov je výhodnejšie rozumovať o neprispôsobivých osobách. Priznanie, že doterajšie programy iba predstierali uschopňovanie, by bolo prihlásením sa k zodpovednosti. Za to, že odkázaných na sociálnu pomoc neuschopňujú konať tak, ako sa očakáva od slušných občanov. Napríklad riadne platiť za odstraňovanie odpadu domácnosti.

Pritom ide o vážnu starosť celého sveta. Je vizitkou spravovania krajiny aj zodpovedného občianstva. Slovensko nie je jediný štát, ktorý vyžaduje priame spolupodieľanie sa domácností, v poplatkoch za odvoz a likvidáciu odpadu sa zohľadňuje počet rodinných príslušníkov. Čoraz viac krajín v úsilí znižovať vytváranie odpadu zavádza spoplatňovanie podľa objemu. Taký systém vyžaduje nemalé investície, ale ide o investície zodpovednosti voči planéte.

Vo svetle tejto planetárnej zodpovednosti možno chápať i čerstvé odmietnutie Ústavného súdu zaoberať sa podaním verejnej ochrankyne práv ohľadom vyňatia detí zo zodpovednosti za neuhradené poplatky za smeti. Príslušný zákon zaväzuje zodpovednosťou za planétu nás všetkých a to je predsa správne. Bodka.

Úlohou ústavných sudcov nie je študovať spisy nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu Amartyu Sena a zamýšľať sa nad jeho konceptom uschopňujúceho vybavenia, bez ktorého ľudia nedokážu slobodne a dôstojne utvárať svoj život „v spolupráci a vzájomnosti s inými” a plniť si povinnosti, ktoré ľudská vzájomnosť vyžaduje. Nie sú povinní ani zamýšľať sa nad tým, či práve nízke sociálne dávky a rodičovské príspevky neprodukujú z časti obyvateľov a ich detí planetárnych vyvrheľov. Tým, že im systémovo znemožňujú, aby sa mohli správať ako riadni občania a platili za odvoz smetí.

Povinnosťou Ústavného súdu nie je teda hľadať a pomenovať príčinu toho, že súčasné nastavenie dávok rozširuje priepasť medzi životom slušných a neslušných občanov a že táto priepasť sa premosťuje iba pseudoudicami, ktoré sa však väčšmi podobajú na bič ako na nástroj na lovenie rýb. Ústava SR ho totiž neoprávnila iniciatívne uvažovať o systémovom zneschopňovaní pre slušný život. Nám to však nezakazuje.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#Ústavný súd SR #sociálny systém #práva detí
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
29,99
Jarona 2

Jarona 2

79,99
Kytica Letana 8

Kytica Letana 8

Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk