Zmenky v slušnej krajine

Známy bratislavský advokát pôsobiaci zároveň v jednej z nových politických strán sa nedávno vyjadril, že zmenky v slušnej krajine nemajú čo hľadať. Sú vraj pozostatkom minulých čias, rovnako ako keby sme dnes namiesto auta používali koč ťahaný koňmi. Ako riešenie zneužívania zmeniek na nekalé obchody navrhuje ich registráciu, obdobne ako je to pri dlhopisoch. Pokusy povinne úradne registrovať zmenky na Slovensku nie je vôbec novinkou. Návrh na povinné zaevidovanie zmeniek ako akcií alebo dlhopisov vznikol už v roku 2002, ale nakoniec sa do praxe nepresadil.

05.11.2018 15:00
debata

Zmenky sú dobrým sluhom, ale zlým pánom. V slovníkoch sa uvádza, že ide o abstraktné cenné papiere, pri ktorých sa neskúmajú dôvody, pre ktoré zmenka vznikla. Ide pritom o polopravdu, lebo zmenka sa stáva abstraktnou (odstrihnutou od práva dlžníka namietať, že vystavenie zmenky od neho niekto vylákal, alebo ho k takémuto záväzku donútil a pod.) až po prevode z prvého na druhého majiteľa. Podvody sa v dávnej aj nedávnej minulosti uskutočňovali predovšetkým v prípade zabezpečovacích zmeniek, na ktorých mala byť zmenková suma a dátum splatnosti doplnený neskôr. Zmenkový a šekový zákon z roku 1950 pritom umožňuje, že môže ísť aj o ústnu dohodu, čím sa zvyšuje pre dlžníka riziko ich zneužitia na podvod.

Odstrániť zmenky z bankového aj podnikateľského života nie je možné najmä pre ich všestranné použitie. Zmenky sa prevádzajú jednoduchšie ako bežné obchodné pohľadávky, ktoré vznikli na základe zmluvných vzťahov obyčajným záznamom na ich zadnej strane. Zmenky sa začali používať ako platidlo už v 11. storočí a dodnes majú svoje nezastupiteľné miesto v bankovníctve aj v medzinárodnom obchode. Preto žiadna krajina vo svete neuvažuje nad ich zrušením či povinným označením registračným číslom. Zmenky umožňujú ľahšie obchodovanie v domácom aj zahraničnom prostredí, ale v podmienkach Slovenska ich mafiáni a podvodníci zneužívajú na anonymné prevody kapitálu, alebo aj na vydieranie.

Väčšina advokátov, ale aj bankárov a firemných manažérov zmenkám nerozumie. To naháňa vodu na mlyn spoločensky neželateľnému manipulovaniu s týmito tradičnými cennými papiermi. Dlžníci zo zabezpečovacích, kompletne nevyplnených (nie platobných) zmeniek by mali nástojiť na tom, že ich vystavia s tzv. rekta doložkou (slovami „nie na rad“ napísanými za menom a adresou prvého majiteľa zmenky). Vtedy sa dlžníci budú môcť účinne na súde brániť námietkami, že boli oklamaní.

Zneužívanie zmeniek sa v praxi dá odstrániť aj bez ich povinnej registrácie. Nedávne legislatívne zmeny priniesli ochranu pred zneužívaním zmeniek ľuďom, ktorí zmenkami doteraz ručili pri čerpaní spotrebiteľských úverov. Vymazať spätne staré zmenkové škandály novou legislatívou určite nepôjde. Zmierniť riziká by však mohol zákaz prijímania voľne prevoditeľných zmeniek (vystavených na rad) pri ručení za úvery a prijímaní vkladov vo finančnom sektore spolu s posilnením zmenkovej gramotnosti štatutárnych zástupcov firiem, ale aj advokátov.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zmenky