Deti, byty a penzie

15.01.2019 09:00

Mnoho párov, ktoré sa rozhodujú medzi obstaraním si bytu a zabezpečením potomstva, sa rozhodnú pre prvý variant. Prevažujúci počet rodín s jedným potomkom má rozličné príčiny, medzi ktoré môžeme zaradiť čoraz vyššie náklady na kúpu bytu alebo zväčšenie doterajšieho príbytku.

Výmery bytov na realitnom trhu sa zmenšujú priamo úmerne nafukovaniu cenovej bubliny nehnuteľností, najmä od roku 2012. Napriek lacným úverom sa do výstavby nájomného bývania vo veľkom štýle nepustili mestá ani obce, čím prepásli šancu budovať komunity mladých rodín, ktoré zvýšia počet obyvateľov, a tým aj objem podielových daní. Tie štát vyberá od fyzických osôb a prerozdeľuje ich podľa počtu ľudí prihlásených v danej obci alebo meste.

Daňové úľavy štátu na podporu pracujúcich s maloletými deťmi sú nedostatočné. Daňový bonus na deti sa síce pracujúcim rodičom od 1. apríla zvýši na dvojnásobok, ale táto úprava sa bude týkať len rodičov detí mladších ako šesť rokov. Jeden z rodičov tak za rok 2019 ušetrí na dani z príjmu celkovo necelých dvesto eur. To bude predstavovať možno sumu zodpovedajúcu zvýšeniu nákladov na bývanie, no už nie na zdražované potraviny.

Väčší priestor na podporu rodín s deťmi sa predpokladá po zavedení ročného zúčtovania sociálnych odvodov pre zamestnancov a živnostníkov (SZČO), ktoré by malo vstúpiť do praxe v nasledujúcich rokoch. To by malo obmedziť priestor pre špekulatívne vyhýbanie sa plateniu odvodov do Sociálnej poisťovne.

Na Slovensku máme početnú skupinu SZČO, ktorí do Sociálnej poisťovne odvody vôbec neodvádzajú. Takáto povinnosť totiž platí len pre tých, čo v minulom roku prekročili hranicu celkového ročného príjmu 5 472 eur. Obdobie neplatenia týchto odvodov sa logicky nezapočítava do odpracovaných rokov pri výpočte penzie.

Turbulentné zmeny na pracovnom trhu vo viacerých krajinách Európskej únie na rozdiel od Slovenska vedú od tohto roku k premiešaniu doterajších parametrov percentuálneho nastavenia povinných odvodov. V praxi ide napríklad o zníženie poistenia v nezamestnanosti so súčasným zvýšením poistenia nesebestačnosti, ktorého čerpanie pomáha financovať náklady na nevládnych seniorov. Slovensko je dlhodobo kritizované za krížové dotácie naprieč jednotlivými fondmi sociálnych odvodov, ale navrhované zmeny zatiaľ nie sú ani predmetom odborných diskusií.

Sporitelia v druhom a treťom dôchodkovom pilieri by mali v tomto roku dostať kompletné písomné informácie o svojich budúcich dôchodkových nárokoch vo forme prehľadných výpisov. Na základe nich by mali vedieť presnejšie odhadnúť, aká penzia, respektíve renta ich v období tretieho veku očakáva.

Očakávania dôchodcov nie sú ružové ani v najvyspelejších krajinách. Podľa najnovšej štúdie Inštitútu pre vedecký výskum je výška rakúskej penzie u mužov v súčasnosti 1 470 a u žien iba 900 eur. Z nich platia ešte zdravotné odvody. Vzhľadom na zvyšovanie životných nákladov by pritom podľa štúdie potrebovali dostávať mesačne asi o 700 eur viac. Obdobné slovenské penzijné reálie by sme sa mali dozvedieť už onedlho.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#nájomné bývanie #cenová bublina nehnuteľností #zvyšovanie životných nákladov
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku