Zmenková práčka

Anonymné vklady sú v Európskej únii už minulosťou, no existuje minimálne jedna výnimka. Tou sú depozitné alebo finančné zmenky vystavované bankami a inými spoločnosťami. Z pohľadu zmenkového práva ide o vlastné zmenky vystavené na veriteľa (investora) so záväzným prísľubom zaplatiť zmenkovú sumu.

10.04.2019 17:00
debata

Prvý majiteľ zmenky (remitent) pri investovaní peňazí na dohodnutú dobu pritom zaplatí sumu zníženú o úroky, pričom pri splatnosti dostáva zaplatenú plnú sumu uvedenú na tomto cennom papieri. Pokiaľ ide o zdaňovanie úrokov zabalených v zmenke, tieto by si mal zdaniť majiteľ zmenky sám. To znamená, že ani banky a iní dlžníci, ktorí si cez zmenky požičali peniaze, zväčša nezrážajú zo zmenkových úrokov riadnu sadzbu dane vo výške 19 percent.

V minulosti, keď boli úroky z vkladov v bankách oveľa vyššie ako dnes, išlo o pomerne vysoký objem prostriedkov, ktoré mohli zavedením povinnosti zdaňovať zmenkové úroky priamo pri ich výplate zrážkovou daňou predstavovať celkom zaujímavý príjem pre štátny rozpočet. Mnohí investori, ktorí do zmeniek v minulosti investovali, sa so zdanením takýchto úrokov neunúvali. Výber daní sa na Slovensku v posledných rokoch vďaka skvalitňovaniu predpisov a efektívnej daňovej správe výrazne zlepšil. Nezdaňovanie zmenkových výnosov tak zostáva jednou z posledných čiernych dier, ktoré čakajú na zaplátanie.

Okrem toho majú zmenky aj ďalšie úskalie. Prostredníctvom nich sa dajú skryť peniaze bez toho, aby ich bolo možné postihnúť exekúciou. Zmenka sa dá previesť dokonca bez toho, aby o tom musel byť informovaný dlžník. Pri štandardnej pohľadávke zmluvou o postúpení (cesiou) musí byť o prevode majetkových práv k pohľadávke písomne informovaný dlžník, pri zmenkách to neplatí.

Pri predaji zmeniek jednoduchým záznamom na ich zadnej strane (rubopis) dokonca netreba ani uviesť meno toho, na koho sa previedli! To v praxi znamená, že meno toho, kto nadobudol zmenky, zostáva utajené a zmenka môže zmeniť majiteľa bez toho, aby ten zanechával písomnú stopu o tom, že zmenku dočasne vlastnil. Banky, finančné skupiny či iné spoločnosti, ktoré sú dlžníkom zo zmeniek do momentu predloženia takýchto cenných papierov na ich uhradenie, vôbec netušia, kto ich prinesie a komu peniaze pri vrátení zmenky dlžníkovi budú posielať.

Zmenky dokážu excelentne uchrániť anonymitu vlastníka peňazí i v dnešných podmienkach, keď sa čoraz intenzívnejšie na medzinárodnej úrovni sledujú podozrenia z prania špinavých peňazí a legalizácie príjmov z trestnej činnosti. Prevody zmeniek vydaných na Slovensku sa môžu bez zanechávania stôp realizovať aj mimo nášho štátu s využitím spoločností, ktorých tzv. konečný užívateľ výhod ostáva utajený v schránkových firmách. Najmä ak ide o akciové spoločnosti s neznámymi vlastníkmi disponujúcimi listinnými akciami na doručiteľa. Preto sa finančné, resp. depozitné zmenky vydané v rámci skupiny Penta stali vďačným objektom investovania nielen Mariána Kočnera.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #EÚ #zmenky #Marian Kočner