Odtekanie nezdanených dividend

Dane z dividend predstavujú v praxi rozdelenie zdaneného zisku akciových spoločností. V prípade s.r.o. by sme správne mali hovoriť o výplate podielu na zisku spoločníkov.

28.04.2019 22:00
debata (4)

Daň zo zisku firiem si laická verejnosť často zamieňa so zdaňovaním samotných dividend, ktoré je u nás iba symbolické, prípadne nulové. Ide pritom o dve navzájom odlišné, aj keď vzájomne súvisiace veci. Ako keby išlo o dve čerešne na jednej stopke.

Na Slovensku v súčasnosti máme sadzbu dane zo zisku firiem vo výške 21 %, čo je o niečo viac ako priemer EÚ. Najnižšie dane od firiem v rámci únie požaduje Írsko (11 %), Bulharsko (10 %) a v posledných rokoch aj Maďarsko (9 %). Veľa slovenských firiem si práve preto presúva sídlo k našim južným susedom napriek tomu, že si tým komplikuje život účtovníctvom v inej mene a dodatočnou administratívou. Zamestnávanie ľudí v Maďarsku je pritom z pohľadu odvodov poistného v porovnaní so Slovenskom drahšie.

Otvorené ekonomiky sú charakteristické tým, že veľký podiel vytvorených ziskov tvoria nadnárodné spoločnosti, ktoré je veľmi ťažké donútiť platiť dane v hostiteľských krajinách. V prípade nových členských krajín sú tieto firmy zvyčajne oslobodené na dlhé roky od platenia dane zo zisku, čo predstavuje jednu z foriem investičných stimulov. Tučné zisky a ich výplata zahraničným vlastníkom sa však účtovnými trikmi rýchlo scvrknú, keď sa tieto privilégiá skončia.

Výsledkom je následné handrkovanie sa so štátom o nové investičné stimuly spojené s hrozbou odchodu z hostiteľskej krajiny. V snahe o zachovanie existujúcich pracovných miest v ekonomike sa politici zväčša na predĺžení daňových prázdnin s firmami tradične dohodnú. Zahraničné firmy sú totiž dôležitým ťahúňom ekonomík, čo sa týka efektívneho využívania miestnych zdrojov, pracovných síl a tlaku na rast miezd v krajine.

Odvrátenou stranou podnikania zahraničných firiem je výplata nezdanených dividend do zahraničia. Veľký mediálny rozruch spôsobilo napríklad nedávne zverejnenie údajov za Českú republiku, odkiaľ iba vlani bolo vyvezených cez výplatu dividend v prepočte viac ako 16 mld. eur. V prípade Slovenska ide v priemere ročne asi o 2,5 mld. eur. Slovensko vyberá daň z dividend iba od jednotlivcov, ktorí sú majiteľmi firiem, vo výške 7 %. Táto sadzba je v rámci EÚ jedna z najnižších. Pôvodný vládny návrh pritom počítal so sadzbou 15 %, čo by zodpovedalo priemeru EÚ. Ak je vlastníkom firmy iná firma so sídlom na Slovensku alebo v zahraničí, daň z dividend je nulová.

Mnohí liberálni ekonómovia u nás považujú vyberanie dane z dividend za dvojité zdanenie, keďže zisk už bol zdanený predtým vo firme. Daň z dividend pritom platí vlastník kapitálu, ktorý je iným subjektom. Ak by takúto rétoriku používali zamestnanci, mohli by za dvojité zdanenie považovať platenie DPH v tovaroch a službách z peňazí, ktoré získali prácou a bola im z nich zrazená priamo zamestnávateľom daň z príjmu…

Zdaňovanie firemných ziskov a výplat dividend je pre dotknuté ekonomiky ťažkým orieškom aj vďaka existencii daňových rajov (mnohé aj priamo v EÚ) a rozsiahlym praktikám medzinárodnej daňovej optimalizácie. Chýbajúce peniaze vo verejných rozpočtoch sa však dotýkajú každého občana krajiny.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #daň zo zisku firiem #otvorené ekonomiky #dane z dividend