Strasti dôchodkového sporenia

06.04.2020 16:00

Súkromné dôchodkové sporenie zažíva vinou záporných úrokov a stupňovania rizík na medzinárodných trhoch (nielen v súvislosti s koronavírusom) vo svete veľkú krízu.

Najviac sú postihnuté životné poisťovne, ktoré v mnohých prípadoch nedokážu svojim klientom vyplatiť po desiatkach rokov platenia poistného nielen sľubované výnosy poistiek, ale v mnohých prípadoch až o tretinu menej ako predstavovala ich investičná časť. Z dôvodu nízkych úrokov napríklad nemecký Spolkový úrad na dohľad nad finančnými službami očakáva rapídne krátenie vyplácaných penzijných rent.

Podobne ako sa to stalo pred necelými dvoma dekádami vo Veľkej Británii, je možné očakávať tiež vlnu reštrukturalizácií platobne neschopných poisťovní a penzijných fondov. Tieto procesy budú viesť k znižovaniu príjmov vo forme pravidelnej renty dôchodcom. Penzijné spoločnosti na Slovensku tento problém nečaká, pretože vyplácanie dôchodkov podľa platnej legislatívy v druhom pilieri (DSS) je výsostnou úlohou životných poisťovní. Tie pritom garantujú vo forme doživotnej renty iba smiešne nízke renty, o ktoré nemá skoro nikto z ľudí odchádzajúcich na penziu záujem.

Na ružiach ustlané nemajú na Slovensku ani sporitelia v doplnkových dôchodkových sporiteľniach (DDS). Výnosy ich fondov sú až na výnimky dlhodobo mizerné a poplatky neuveriteľne vysoké. Najmä pokiaľ ich porovnávame s obdobnými podielovými fondmi, kde o klienta treba naozaj neustále bojovať, aby sa nenahneval a peniaze nepresunul do iných produktov. Sporiť si na penziu sa na Slovensku oplatí len tomu, kto od zamestnávateľa dostáva príspevok. Sporenie sa preto vôbec neoplatí živnostníkom. Daňová úľava zo strany štátu pre sporiteľov v DDS je iba symbolická, pretože v najlepšom prípade mu dokáže ušetriť na dani z príjmu 34 eur! Z príspevkov zamestnávateľa pritom platí zamestnanec daň z príjmu a spolu so zamestnávateľom má aj povinnosť platiť zdravotné odvody.

V prípade DDS na Slovensku štát doteraz občanom vysielal jasný signál, aby sa o svoje zabezpečenie vo forme doplnkovej dôchodkovej renty v starobe vôbec nestarali a zarobené peniaze radšej hneď minuli. V prípade ľudí s nadštandardnými príjmami sa obľube tešia investície od 80-tisíc eur do kúpy horských apartmánov, kde developeri sľubujú negarantovanú rentu z prenájmu až do osem percent ročne z investovaného kapitálu. Pre najsolventnejších investorov, ktorí myslia nielen na svoj dôchodok, ale aj na zabezpečenie svojich detí, sú v ponuke investície do horských apartmánov v Alpách prinášajúce rentu z prenájmu. Tie stoja od 150 do 350– tisíc eur.

Väčšina pracujúcej populácie na Slovensku však musí byť pri očakávaniach blahobytu po odchode do dôchodku skromnejšia. Nízke zhodnotenie peňazí v DDS motivuje klientov, aby si svoje drobné úspory zabetónované v týchto spoločnostiach čo najskôr vybrali. Sporenie v DDS je preto oprávnene označované ako prietokový finančný ohrievač, ktorého používateľ chce mať peniaze čo najskôr vo vlastných rukách.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#III. pilier #II. pilier #DSS #dôchodky #DDS
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku