Devastácia vymožiteľnosti práva

Slovensku patrí dlhodobo zlé hodnotenie v rámci krajín OECD v oblasti vymožiteľnosti práva. Ide najmä o zdĺhavosť súdnych procesov, slabú ochranu veriteľov domáhajúcich sa peňažných nárokov voči dlžníkom a tiež o extrémne vysoké súdne poplatky spojené s podaním žalôb.

20.07.2020 11:00
debata (4)

Odstraňovať justičný marazmus sa darí napriek rozsiahlym a sofistikovaným novelám Občianskeho súdneho poriadku z rokov 2011 a 2015 iba pomaly. Tie umožnili zefektívniť procesné úkony a okrem iného posilniť práva zmenkového dlžníka pri súdnom procese.

Justičný personálny očistec, ktorý v súčasnosti prebieha, by mal do budúcnosti v tejto oblasti napraviť našu pošramotenú reputáciu. Slovensko je však stále rajom pre neplatičov a podvodníkov, ktorí potrebujú legalizovať príjmy z trestnej činnosti. Dôvodom je najmä možnosť zneužívania fiktívnych darovacích zmlúv, ktoré na rozdiel od vyspelých štátov EÚ u nás nepodliehajú registračnej ani daňovej povinnosti.

Prezident Českej asociácie veriteľov Pavel Staněk nedávno pre médiá uviedol, že Slovensko je ukážkou neefektívneho modelu a odstrašujúceho príkladu exekučného procesu pri uplatňovaní nárokov veriteľov voči dlžníkom. Tým mal na zreteli zavedenie tzv. exekútorskej teritoriality v roku 2017.

V oblasti práva bude treba pripraviť účinnejšie zákony umožňujúce skrátenie súdnych procesov, podávanie hromadných žalôb a nasadenie umelej inteligencie.

Jej podstata spočíva v automatickom prideľovaní exekúcií medzi jednotlivých exekútorov. To podľa jeho vyjadrenia vedie k tomu, že stúpa počet prípadov, keď veritelia rezignujú na svoje práva a prestanú peňažné nároky voči dlžníkom vymáhať. Dôvodom je skutočnosť, že jednotlivé exekúcie sa dostanú na stôl aj exekútorom, ktorí sú neschopní alebo leniví. Výsledkom je až 50-percentný pokles úspešnosti vymáhania nárokov cez exekúcie.

Vymožiteľnosť práva na Slovensku je aj tridsať rokov od odbúrania totality živým pokračovaním románu spisovateľa Georgea Orwella s názvom 1984. Toto dielo spája v sebe prvky spoločensko-politického a vedecko-fantastického románu. Je fikciou obžaloby diktatúry, ktorá ovládla všetko vrátane ľudského myslenia.

Predstava vízie zdecimovanej spoločnosti sa v praxi naplnila vo všetkých krajinách, ktoré si naivne mysleli, že najväčší rozkvet obyvateľstvu prinesie odstránenie súkromného vlastníctva firiem a živností.

Slovensko sa stalo v posledných mesiacoch štátom s najväčším počtom trestne stíhaných ľudí s právnickými titulmi v Európe. Naša spoločnosť stojí pred novými výzvami, ktoré by vrátili dôstojnosť justícii a advokátskemu stavu.

Právna zodpovednosť je kľúčom k zlepšeniu nelichotivého hodnotenia podnikateľského prostredia a ku konsolidácii verejných financií. V opačnom prípade našu ekonomiku čaká iba stagnácia a chradnutie. Pomenovanie Slovenska ako čiernej justičnej diery sa premieta do horších podmienok v zahraničnom obchode aj do vyšších cien výrobkov v obchodoch v porovnaní so susednými krajinami.

V oblasti práva bude treba pripraviť účinnejšie zákony umožňujúce skrátenie súdnych procesov, podávanie hromadných žalôb a nasadenie umelej inteligencie. Avizované zmeny v súdnictve dávajú predpoklad pozitívneho obratu k lepšiemu.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #veritelia #exekúcie #dlžník #George Orwell #vymožiteľnosť práva #súdne procesy #teritorialita #Pavel Staněk