Kto bude učiť?

Lacní učitelia sú dôležitým nástrojom na prísun pracovníkov s nízkou kvalifikáciou a nedostatočnými odbornými zručnosťami na trh práce. Najmä obslužného personálu montážnych liniek. Pritom množstvo strojov, ktoré sa nachádzajú vo výrobných halách zahraničných firiem na Slovensku, zaplatil štát formou investičnej pomoci na vytvorenie nových pracovných miest.

28.09.2020 16:00
debata (1)

Pokusy o zlepšenie kvality absolventov škôl však predpokladajú, že pracovné pozície učiteľov budú obsadené kvalitnými pedagógmi, ktorých práca naozaj baví a mladú generáciu chcú čo najlepšie pripraviť na budúce povolanie. Veľký počet neobsadených miest na základných a stredných školách však svedčí o tom, že zamestnávatelia si často nemajú z čoho vyberať. Nástupné platy pedagógov na školách na úrovni miezd predavačov v obchodoch presvedčia naozaj len tých, čo povolanie učiteľa budú považovať bez ohľadu na výšku odmeňovania za poslanie. Pedagogický zbor v školách pritom rýchlo starne a množstvo mladých ľudí považuje prácu v školstve len za dočasnú, prestupnú stanicu pri uplatnení sa v inej praxi.

Učitelia v Českej republike, Spojených štátoch a na Slovensku majú v rámci krajín OECD najnižšie platy v porovnaní s ostatnými vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami v danej krajine. Tieto konštatovania vyplývajú z novej štúdie Centra pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium Karlovej univerzity v Prahe a Národohospodárskeho ústavu Akadémie vied ČR (CERGE-EI). Priemerné platy učiteľov dosahujú v uvedených krajinách približne 70 až 75 percent platov tamojšej vysokoškolsky vzdelanej pracovnej sily. Podľa uvedenej štúdie najlepšie postavenie na trhu práce spomedzi vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov majú učitelia napríklad v Kostarike, Lotyšsku alebo Portugalsku. V týchto krajinách učitelia mesačne na svojich výplatných páskach vidia približne o štyridsaťpäť percent vyššie sumy v porovnaní s tým, čo by dostali v súkromnej sfére alebo v štátnej správe.

Slovensko chce platové ohodnotenie učiteľov v budúcich rokoch zlepšiť v rámci avizovaných reforiem školstva. Zvyšovanie tabuľkových platov však nemôže byť jednostranne orientované len na akceleráciu nástupného ohodnotenia začínajúcich učiteľov. Potom bude pracovné miesto mladého učiteľa naďalej pripomínať prietokový ohrievač pri prestupe do inej profesie.

Dôležitým prvkom zvýšenia záujmu o prácu v školstve je infraštruktúra a vybavenosť škôl, dostupnosť nájomného bývania pre učiteľov, dotácií na ubytovanie a motivačných príplatkov pre učiteľov predmetov s najväčším počtom voľných miest. Splácať hypotéku, najmä vo veľkých mestách, kde ceny nehnuteľností neustále rastú, je skoro nemožné. Podľa spomínanej analýzy by mal dnes napríklad český učiteľ zarábať v prepočte priemerne asi 1 950 eur mesačne, aby dosiahol priemer zamestnanca s vysokoškolským vzdelaním v ČR. Avizované ambície slovenskej aj českej vlády sú však skromnejšie, pretože predpokladajú zvýšenie platov na 80 až 85 percent platov s porovnaní s vysokoškolákmi iných profesií. V Česku by po takýchto zmenách zarábali učitelia 1 560 eur.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #Učitelia #Česko #Slovensko #USA #OECD #platy učiteľov