Bez stigmy veku

Práve pred rokom, v reakcii na celosvetovú pandémiu, sme boli svedkami aj čohosi dosiaľ nevídaného. Ľudia neuveriteľne rýchlo zmobilizovali vlastný potenciál svojpomoci, príbuzenské, susedské, kolegiálne zdroje vzájomnej výmeny a podpory.

03.03.2021 16:00
debata (2)

Bez akéhokoľvek poverenia či nariadenia začali kreatívne vyrábať a distribuovať ochranné rúška, dezinfekciu, obstarávať nákupy, zabezpečovať lieky, teplé obedy… čokoľvek nevyhnutné alebo prinášajúce úľavu, radosť či nádej.

Celkom prirodzene, napokon aj vzhľadom na objektívne najvyššiu mieru ohrozenia, boli v centre každodennej ochrannej pozornosti a záujmu tí najstarší, najstaršie z nás. Iste, spočiatku sme boli ostražití a ustráchaní „len“ pre tragicky vysoké čísla úmrtnosti seniorov v Taliansku alebo Španielsku, ktoré sa nám zdali vzdialené.

Dnes je všetko inak. Covidu fatálne podliehajú starší aj mladší. Dôvody na primárnu praktickú ochranu starších a najstarších však pretrvávajú aj na Slovensku a nie sú len medicínske alebo zdravotné. Kontinuita a integrita ľudského pokolenia predpokladá, že nikto, mladý ani starý, nie je nahraditeľný. Verejno-politické reakcie na dôsledky pandémie tak musia rešpektovať aj práva a dôstojnosť starších ľudí. Uprednostnenie seniorov pri testovaní aj vakcinácii je normou. Všetky medzinárodné odporúčania zdôrazňujú aj zabezpečenie kontinuity primeraných služieb starostlivosti o staršie osoby, ako sú služby duševného zdravia, paliatívna a geriatrická starostlivosť, vrátane podpory neplatených poskytovateľov starostlivosti v domácnostiach a komunitách.

Vyžaduje sa posilniť služby zamerané na prevenciu a ochranu starších osôb, najmä starších žien pred akoukoľvek formou násilia a zneužívania, napríklad domáceho násilia a zanedbávania. U starších ľudí s chronickými ochoreniami alebo so zdravotným znevýhodnením treba zabrániť prekážkam pri získavaní prístupu k zdravotnej starostlivosti ako dôsledku preferencie zdravotníckych možností na boj s Covid-19.

Hovorme však aj o riziku zhoršenia sociálneho vylúčenia starších osôb ako nežiaduceho dôsledku opatrení na obmedzenie pohybu a kontaktu. V období, ktoré si žiada solidaritu aj naprieč generáciami, narastá diskriminácia na základe veku a stigmatizácia starších osôb. Na sociálnych sieťach aj vo verejnom diskurze sa objavujú nemiestne poznámky a nenávistné výroky voči starším osobám. Nezabúdajme, že strieborná generácia je rovnako rozmanitá a mnohoraká ako každá iná veková skupina. A okrem toho biologický vek nemusí korešpondovať s vekom chronologickým. Nezaobchádzajme preto so staršími ľuďmi ako s neviditeľnými a bezmocnými. Ich hlasy, skúsenosť a perspektívu budeme kontinuálne a integrálne potrebovať aj pri identifikácii problémov a riešení po odznení pandémie.

Keď budeme definitívne rátať obete a straty, nech nám je útechou a nádejou, že žije aj ten, na ktorého sa s láskou spomína, o ktorom sa hovorí, na koho sa s vďakou myslí.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #dôchodkový vek #Covid-19 #Anna Zemanová #vakcinácia