Viac intervencie, viac detí?

Reprezentanti moci akoby s úžasom práve objavovali kritické spoločenské trendy, na ktoré experti a expertky analyticky poukazujú už dlhé roky. Pripusťme, že niekedy a s niečím sa skutočne „náhodne oboznamujú“ až počas výkonu svojich mandátov a funkcií.

12.05.2021 16:00
debata (2)

Častejšie sa však vyskytujú iniciatívy z dôvodu osobného pripomenutia alebo zvýznamnenia prostredníctvom problému, agendy, ktorej je prisudzovaný silný politický potenciál. Ergo priam mobilizácia voličského záujmu.

Práve preto vyššie uvádzané zažívame so zvýšenou frekvenciou pred očakávanými alebo predpokladanými parlamentnými voľbami. Ostatným príkladom je prezentácia Igora Matoviča ohľadom starnutia populácie a nutného zvýšenia populačného prírastku. Vďaka nárastu rodinných prídavkov v priamej úmere so zvyšovaním DPH. A samozrejme – následne a reaktívne – manifestácia rozmanitých odborných či naivných predstáv tak (stále?) koaličných partnerov, ako aj opozičných konkurentov.

Je faktom, že na Slovensku sa z roka na rok rodí menej detí. Zároveň sa spolu s predlžovaním ľudského veku mení aj pomer vekových skupín obyvateľstva. Kontinuálne v populácii narastá a bude narastať počet ľudí 65+. Politickí aktéri sú preto nútení uvažovať, diskutovať a rozhodovať sa medzi návrhmi na zvyšovanie finančných príspevkov, prípadne dĺžky aj flexibility rodičovskej dovolenky a benefitmi pre rodičov, ktoré sa týkajú dostupnosti a využiteľnosti širokej plejády sociálnych služieb.

Výzvou pre verejné politiky však naďalej ostáva, že nielen na Slovensku, ale ani v iných porovnateľných demokratických krajinách sa zatiaľ akoukoľvek kombináciou sociálno-politických opatrení nedarí dospieť ku štatisticky významnému a udržateľnému demografickému prírastku. Zámerne aj v tejto súvislosti zdôrazňujeme adjektívum „demokratické“, keďže je všeobecne známe, že v diktatúrach sa so ženami ani ich plodnosťou nezaobchádza v rukavičkách.

Práve naopak, chápadlá moci siahajú doslova do materníc… Súčasné európske vládne garnitúry by však v každom prípade uvítali, ak by sa mladí ľudia „osmelili“ mať deti skôr ako pred tridsiatkou a mať ich reálne viac ako jedno, nanajvýš dve. Jedným zo silne rezonujúcich determinantov je dostupnosť bývania ako predpoklad a zároveň dôvod, prečo sa dosiaľ posúva obdobie zakladania rodiny na neskôr. V tomto ohľade by mohla zohrať pozitívnu úlohu podpora nájomného bývania zacielená aj na širšiu kategóriu rodín s malými deťmi.

Netreba prehliadať ani výsostne osobnú, priam intímnu hodnotu rodičovstva – materstva i otcovstva rovnocenne! V konečnom dôsledku je v terajšom modernom svete dôvodom pre rozhodnutie byť mamou, byť otcom aj individuálne presvedčenie, že krajina, do ktorej „privediem dieťa“, je (bez ohľadu na aktuálnu vládu, prevládajúcu konfesiu, momentálnu hospodársku situáciu a podobne) bezpečná a perspektívna v dlhodobom horizonte. Materstvo aj otcovstvo je totiž najväčšia hodnota i najzásadnejší záväzok na celý individuálny život, bez ohľadu na intervencie verejných politík.

© Autorské práva vyhradené

2 debata chyba
Viac na túto tému: #pôrodnosť #Igor Matovič #starnutie populácie #populačná a rodinná politika