Belasé politické nebo

Všetkých spoluobčanov prekvapilo, že spod jasných čierno-bielych farieb striktnej demokracie začali u nás náhle presvitať blankytné farby renesancie, najmä v podobe nekompromisných ideálov humanizmu. Teda pokiaľ sú tieto odpozorované priamo z pozoruhodného diela Niccola Machiavelliho Vladár.

05.06.2021 14:00
debata (6)

Napríklad pokiaľ sledujeme nezaujatým okom dianie v strane Za ľudí, potom môže byť takáto „observácia“, úplne podľa základnej metódy ranej renesančnej vedy, síce vykonaná okom nezaujatým, málokedy však celkom suchým. Ak by nezbedný Niccolo pohliadol do útrob tejto politickej strany, istotne by iba so slzami dojatia vzhliadol na uplatňovanie jeho populárnych receptov. V istom smere sa pri ich aplikácii prekračujú pôvodné zámery a vo svojom zárodočnom tvare sa vyhýba už iba otvorenému travičstvu a vraždám.

Samozrejme v dnešných politických stranách už nenachádzame ľudí, o ktorých bol Niccolo hlboko presvedčený, že „sú od prírody zlí, leniví a degenerujú, ak ich nič nenúti prekonávať tieto vrodené vlastnosti.“ Naopak, títo nesporne moderní ľudia sú už mimoriadne usilovní vo všetkých svojich politických funkciách, ich prirodzenú zlobu ďaleko prekonáva všetko objímajúca láska, ktorú pociťujú k ostatným spoluobčanom.

Kým v iných stranách koalície sa dnes nezištne starajú už iba o nenarodené deti, o mravný život žien a aj ostatných živočíchov, v strane Za ľudí sú stále neochvejne vedení vlastným egoizmom k starostlivosti o seba, čo Machiavelli aj v politike predpokladal vo veľkej väčšine prípadov. K zmene napätej situácie nedošlo napriek tomu, že zakladateľ strany Andrej Kiska napísal všetkým straníkom úprimný list či „mail“. Nepomohol. Podľa nezaujatých pozorovateľov sa strana už akosi načisto rozvetvila na dve časti, aj keď vcelku ešte stále pripomína dávno odpílený konár. To potvrdzuje aj nezaujatý premiér, ktorý tento stav v strane Za ľudí považuje za natoľko prirodzený, že nijako neohrozuje koalíciu.

Do istej miery ohrozuje iba samotných pozorovateľov, ktorých núti zotrvávať v objektivite. Pri príklone k jednej z frakcií by sa mohli poľahky dostať do zatiaľ neupravovanej kolúznej väzby; no pri naladení k opačnej, by mohli jemu i jeho najbližším ľuďom, napríklad tým, čo sú v jeho banke, prestať fungovať počítače a iné pamäťové pomôcky. Najrozumnejšie je vraj správať sa ako protiletecký radar a obracať sa raz na jednu a raz zase na druhú stranu, aj keď to vyznieva nelogicky a vierolomne, keďže je to v podstate stále tá istá strana.

Fakt, že strana Za ľudí má nejaké dve vetvy v tomto zmysle predstavuje povzbudivú skutočnosť, že sa v najbližšom čase bude starať o blaho obyvateľov s fakticky dvojnásobným úsilím. Vznikne nová koaličná strana? Veľkým šťastím je, že nejaká ďalšia platforma vraj nemôže ovplyvniť doterajší spôsob spravovania našej krajiny, lebo v tom nikdy nemala vláda jasno ani s menším počtom zúčastnených strán. Zdá sa, že aj v tomto prípade platí pozoruhodný Machiavelliho názor: „Základom vojny nie je zlato, ale dobrí vojaci!“

© Autorské práva vyhradené

6 debata chyba
Viac na túto tému: #Politické strany #koalícia #Andrej Kiska #Niccolo Machiavelli #Veronika Remišová #Za ľudí