Daňovo-odvodová reforma: Karta finančnej gramotnosti

Sľubovaný návrh daňovo-odvodovej reformy mešká, no prekvapením nebude. Takmer isto ho na financiách spletú z niekoľkých ekonomických vier. Z viery, že nižšia daň z práce pozitívne vplýva na ochotu zamestnať sa, ktorú vyživuje predsudok, že nezamestnanosť je vecou slabých vôľových vlastností a výhodnosti života na dávkach.

08.06.2021 16:00
debata (11)

Z viery, že ľudia posudzujú svoj život podľa výšky čistého príjmu, nie podľa toho, ako ich príjem chráni pred neistotou a stresmi. S touto vierou sa prelína presvedčenie, že rast dane zo spotreby neohrozí kvalitu života. A ak by sa to v praxi nepotvrdzovalo, mrzutosť objasní ďalšia ekonomická viera: za neuspokojovanie základných potrieb a rizikové zadlžovanie ľudí môže ich nízka finančná gramotnosť.

Viera, že existenčné problémy a chudobu ľudstva vyrieši zvyšovanie finančnej gramotnosti má svätostánky v nadnárodných inštitúciách a celebrujú ju mnohé vlády. Nečudo, veď jej hlásanie odvádza pozornosť od nespravodlivého rozdeľovania zdrojov a neochoty zaistiť ľuďom taký príjem, aby ich núdza netlačila k voľbe medzi zlým a horším a k čoraz príkrejšej odlišnosti života.

Nádej v ozdravnú silu teoretickej a praktickej výučby finančnej gramotnosti prestupuje aj pilotným projektom e-pay kariet pre najchudobnejších, ktorý bude financovať Európska komisia. Pred pár týždňami to s hrdosťou oznámila europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová a radosť nad schválením jej oprášeného a poeurópšteného projektu vyjadrili aj ďalší naši europoslanci. Oslavovaný projekt sa dá nájsť v súpise projektov, ktoré vlani iniciovali členovia Európskeho parlamentu. Predstavený je ako nástroj, ktorý bráni úžere a povedie k väčšej finančnej gramotnosti. V troch štátoch (Slovensko, Rumunsko a Bulharsko) sa na ňom má zúčastniť po 500 osôb, ktoré budú dostávať dávku bez ďalších podmienok (s výnimkou takých, ako riadna školská dochádzka) s tým, že dávka bude uvoľňovaná po častiach. Súčasťou projektu má byť rôzne poradenstvo, uvažuje sa aj dodatočných príjmoch za prejavenú aktivitu (aj za deti v škôlke). Nový je aj emancipačný zámer dávku pre domácnosť rozdeliť medzi muža a ženu.

V projekte je ticho o chúlostivo nízkych dávkach, ktoré u nás (a v Bulharsku a Rumunsku) môžu dostať domácnosti bez príjmov a spôsobujú to, čo sa označuje za „obmedzené poznanie efektívneho spravovania financií domácnosti“. Zámer rozdeliť dávku a poskytovať ju osobitne mužovi a žene celkom odhliada od toho, že dávka v hmotnej núdzi nemá u nás určiteľné časti pre dospelých a pre deti a počet detí nielenže nezohľadňuje, ale pokladá za ne aj tie dospelé do 25 rokov, ak sú bez práce.

Projekt sa nezaťažuje otázkou, ako budú vyberané domácnosti na jeho testovanie a ako sa bude vyhodnocovať efekt týždenného čerpania dávky, ak sa zapojeným budú poskytovať aj poradenské a aktivačné služby a možnosť ďalších príjmov.

Je možné, že aj vďaka účelne vybratým lokalitám projekt zaznamená úspech a vláda potom rozhodne o jeho celoplošnom zavádzaní. Zredukuje ho však na plastové kartičky porciujúce dávku. Šetriť totiž treba. A uctievaná sila finančnej gramotnosti pomáha šetreniu viac než fakty.

© Autorské práva vyhradené

11 debata chyba
Viac na túto tému: #Európska komisia #viera #europoslanci #finančná gramotnosť #daňovo-odvodová reforma