Sen o férovej spoločnosti. Dúhový Pride Bratislava 2021

Začiatok júla neodštartoval iba letné prázdniny, ale aj Dúhový Pride Bratislava 2021. Tento rok z pochopiteľných a zo všeobecne záväzných dôvodov prevažne v off-line verzii, bez masového zhromaždenia či pochodu mestom. Zato však s množstvom sprievodných podujatí, ktoré potrvajú celý mesiac.

07.07.2021 16:00
debata (14)

Zásadným rezonujúcim motívom bude, že všetci ľudia sú si rovní bez ohľadu na ich sexuálnu orientáciu alebo rodovú identitu. V 21. storočí je napokon načase začať meniť sny o férovej spoločnosti pre všetkých na realitu. Verejnosť i komunita sa môžu tešiť na odborné diskusie, workshopy, podporné stretnutia, koncerty, filmové predstavenia, neformálne šou. Ale aj na originálne párty, performancie, kabaret či soirée.

Spoločnou ambíciou rôznorodého programu bude vysoká úroveň ponúkanej a očakávanej kvality, presvedčivosť, autenticita, dôstojnosť. To len na margo apriori odmietavých reakcií, ktoré pri podobných príležitostiach s vášnivým zanietením zvyknú v dave hľadať povedzme ružový latex a následne z neho odvodzovať „oprávnenosť“ agendy vrátane práva na existenciu konkrétnych ľudských bytostí.

Na dokreslenie vážnosti zámeru organizátorov aj realizátorov s radosťou pripomíname, že slávnostné otvorenie Dúhového Pridu Bratislava 2021 sa konalo v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca za účasti a s príhovormi primátora mesta i župana, predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, s podporou vyjadrenou mnohými domácimi i zahraničnými osobnosťami spoločenského i politického života, relevantnými inštitúciami.

Obsahovo, tematicky tohtoročný Pride akcentuje situáciu transrodových ľudí a zároveň nezastupiteľnú misiu rodičov, starých rodičov, súrodencov, priateľov LBGTI+, čo je oceneniahodné rozhodnutie. Pretože myseľ i srdcia ľudí otvárajú práve príbehy. Skutočné príbehy o sile nezastupiteľnej a bezpodmienečnej lásky. Vrátane lásky materskej, otcovskej, súrodeneckej, babičkovskej…

Prestaňme, prosím, hoci s dobre mieneným zámerom, hovoriť o tolerancii. Tá v sebe ukrýva potenciál „nutného“ či „trpeného" zla. My všetci sme alebo mienime byť nositeľmi, nositeľkami potenciálu dobra. Smerujme preto k hodnote prijatia, akceptácie, ktorá je podmienkou rešpektu, vzájomného rešpektu.

Azda je namieste nezdôrazňovať len „inakosť“ ako oddeľujúci, vyčleňujúci faktor. Napokon, každý/každá z nás disponuje mnohými identitami. Aj v rámci najmenších demokracií – našich rodín – nie sme automaticky a všetci totožní/totožné napríklad vo väčšinovom vzhľade, v rovnakom zdravotnom stave či v heterosexuálnej orientácii. Sme rozmanití a rozmanité. Nech je naša rozmanitosť, mnohorakosť, farebnosť a plnosť vnímaná ako normálna a samozrejmá.

Aj tí ľudia, ktorých hlasy, tváre, osudy… možno v priebehu júla zachytíte ako „iné“ a zaujímavé, nechcú žiadne výsady ani nadpráva. Len rešpekt k svojej duši a možnosť viesť svoj samozrejmý a navýsosť bežný, normálny život. Bizarnosť, prosím, hľadajme napríklad v umení…

© Autorské práva vyhradené

14 debata chyba
Viac na túto tému: #identita #Dúhový PRIDE Bratislava #férová spoločnosť #LGBTI+