Koniec trhu

Tak nám to, pani Műllerová, na Slovensku s tým trhom v oblasti primárnej lekárskej starostlivosti nevyšlo. Povedal by Švejk pri čítaní návrhu noviel zákonov, ktoré pred týždňom ministerstvo zdravotníctva predložilo do pripomienkového konania.

17.08.2021 16:00
debata (1)

Stačilo by mu pozrieť len na priložené mapy s množstvom červených okresov a aj niekoľkými čiernymi, kde je dostupnosť všeobecnej lekárskej starostlivosti pre deti alebo dospelých ohrozená. Odštátnenie základnej podpory a ochrany zdravia obyvateľov po roku 1994 neviedlo k udržateľnej rovnováhe dopytu a ponuky.

Tisíce lekárov pre dospelých a pediatrov síce statočne obstáli v transformačnej skúške, ktorá ich zaťažila administratívne, technicky a finančne, no ako sa zdá, obvodné ambulancie v časti okresov prežívajú len vďaka generácii, ktorá neštátnu prax rozbehla. Nevyšiel sen reformátorov, že triedna pozícia sa bude dediť a generačná obmena aj v obvodných ambulanciách pobeží po rodovej línii. Dedí sa len chudoba.

Zlyhávanie samoregulácie trhu primárnej starostlivosti už dávnejšie signalizovali všeobecní lekári. Ministerstvo zdravotníctva však muselo zmeniť parametre analýzy, aby uznalo potrebu intervencie štátu. Podľa doterajších normatívov je všetko v poriadku a sieť plne funkčná. Ich aktualizácia a zohľadnenie podielu lekárov vo veku nad 63 rokov však ukázalo dieru: chýba vyše 440 všeobecných lekárov pre dospelých, deti a dorast.

Ministerstvo chce odteraz pravidelne monitorovať a vyhodnocovať situáciu na základe prepájania údajov od poisťovní a regionálnych samospráv a vďaka tomu presne mapovať potreby a určovať okresy, v ktorých je potrebné finančne podporiť príchod nových obvodných lekárov. Dúfajme, že východiskové údaje ministerských výpočtov budú solídne. Začiatok, keď sa analýza opiera o údaje o počte obyvateľov k 31. 12. 2019 a nie o oveľa presnejšie údaje nedávno skončeného plne elektronického sčítania obyvateľov, o tom nesvedčí.

Nový druh intervencie do neštátneho sektora zdravia, ktorý niektorí fanúšikovia budovania kapitalizmu naďalej nazývajú trh a žialia nad jeho krivením, má mať podobu nenávratnej finančnej dotácie pre nových lekárov, ktorí budú ochotní začať s praxou obvodného lekára v niektorom z veľmi ohrozených okresov. Suma do 60-tisíc eur im má pomôcť s rozbehom ordinácie a získavaním pacientov. Tieto ťažkosti a vyššie finančné náklady rozbehnutia praxe odrádzajú mnohých, aby sa venovali všeobecnému lekárstvu.

Podľa analytika INEKO Dušana Zachara je zamýšľaná finančná podpora nespravodlivá k tým, ktorí začali prax skôr (teda pred 1. 1. 2022). Súhlasiť s tým budú iste tí, ktorí náklady štartu museli niesť sami. A tiež učitelia alebo vedci, pre ktorých administratívna a finančná záťaž, akú podstupovali neštátni lekári, bola síce len desivou prognózou, no pre modlárstvo výkonového a súťažného princípu podobnej ujmy neboli celkom ušetrení.

Myslím si však, že pomoc štátu pri zlepšovaní dostupnej starostlivosti o zdravie pacientov bude väčšina z nás pokladať za férovú. Aj keď je to pomoc z fondu obnovy, teda pomoc, čo nie nadlho a je na dlh.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #trh #zdravotná starostlivosť #pediatria #dostupnosť k lekárom #ambulantní lekári