Doplnkový dôchodkový odvar

Pripravované zmeny v doplnkovom dôchodkovom sporení (DDS) vyvolávajú rozpaky nielen odborníkov, ale aj širokej verejnosti. DDS funguje u nás od roku 1995, ale napriek tomu si ho vybrala iba malá časť ľudí, ktorí si chcú odkladať časť svojich príjmov na obdobie staroby.

20.09.2021 16:00
debata

Daňové zvýhodnenie formou odpočítateľnej položky z daňového základu pri ročnom zúčtovaní dane z príjmu jednotlivca má aj po plánovaných zmenách zostať iba v symbolickej výške 180 eur. To znamená, že sporiteľ ušetrí na dani ročne naďalej iba 34,20 eura. Pokiaľ sporiteľovi nepripláca na sporenie zamestnávateľ, ide o jednu z najdrahších foriem sporenia na starobu.

Od roku 2023 pritom budeme musieť umožniť sporiteľom prístup k celoeurópskemu dôchodkovému (dobrovoľnému) sporeniu na penziu (tzv. PEPP). Absurdne nízkymi daňovými úľavami sporiteľom tak Slovensko bude v rámci krajín EÚ iba na smiech.

Príspevky zamestnávateľa na DDS majú aj po novom podliehať dani z príjmu u zamestnanca. Pritom v Česku sú oslobodené v prepočte až do výšky 1 970 eur na osobu. Štát chce motivovať ľudí k dobrovoľnému sporeniu na penziu tým, že budú k sporeniu dostávať dôchodkovú prémiu. Túto by však možno oželeli v prípade, že by nemuseli platiť z príspevkov zamestnávateľa na DDS dane z príjmu.

Nový legislatívny návrh je v porovnaní s doterajšími podmienkami lepší iba v tom, že firmy ani sporitelia nebudú z príspevkov zamestnávateľa platiť zdravotné odvody. Ak firma prispieva zamestnancovi napríklad 20 eurami mesačne, bude úspora na zdravotných odvodoch pre firmu predstavovať 10 % percent z tejto sumy a u zamestnanca štyri percentá.

Oveľa závažnejšou zmenou bude otvorenie trhu DDS aj pre iné finančné spoločnosti – napr. obchodníkov s cennými papiermi a niektoré fondy. Väčšia konkurencia na trhu bude v praxi znamenať tlak na zníženie cien poplatkov za finančné služby.

Najväčším nedostatkom pripravovaných zmien je povinnosť zakúpenia doživotnej renty z nasporených peňazí po odchode do dôchodku. Patríme pritom medzi krajiny ponúkajúce občanom veľmi nevýhodné predražené podmienky jej zakúpenia. Tie sa týkajú len II. piliera (DSS), ale po novom zakúpenie penzijnej renty bude platiť aj pre DDS. Reálne možno očakávať, že o ňu drvivá väčšina sporiteľov nebude mať záujem a radšej si zvolí alternatívny program v podobe 10-ročnej výplaty finančných prostriedkov. Aj preto, že v rámci doterajšieho systému sporiteľ buď nasporené peniaze dostane vyplatené naraz, alebo uprednostňuje výplatu doplnkovej dôchodkovej renty vyplácanej po dobu päť rokov.

Zmeny v DDS šité horúcou slovenskou ihlou síce formálne naplnia víziu programového vyhlásenia vlády, ale sporiteľom príliš nepomôžu. Na ťahu sú teraz najmä odbory, ktoré by k čajovému odvaru návrhu zmien v treťom pilieri mali zaujať kriticky konštruktívne stanovisko.

Zaujímavé je, že návrhy na zatraktívnenie DDS nezaznievajú ani z radov opozície. Pravdepodobne aj preto, že časť z nej nielen bez povšimnutia ignorovala nevýhodné nastavenie parametrov DDS, ale aj potrebu zavedenia a daňového zatraktívnenia poistenia v nesebestačnosti ako súčasti dôstojného prežitia staroby.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #II. pilier #daňové výhody #doplnkové dôchodkové sporenie #penzie #doplnková dôchodková spoločnosť