Domáce násilie v čase pandémie a trocha štatistiky

Trestná činnosť súvisiaca s domácim násilím je tým druhom kriminality, ktorý sa vyznačoval vysokou mierou latencie aj v časoch pred pandémiou. Je už všeobecne známe, že obete partnerského a domáceho násilia svoje skúsenosti obyčajne zverejňujú s veľkými ťažkosťami a výrazným časovým odstupom.

13.10.2021 16:00
debata (1)

A vonkoncom sa nedá predpokladať, že väčšina prípadov je či bude oznámená polícii. Tak či onak, aj z policajných štatistík vyplýva, že násilie v rodinách sa v roku 2020 výrazne zvýšilo. Vo vzťahu k trestnému činu týrania blízkej osoby a zverenej osoby bol v roku 2020 zaznamenaný nárast trestných stíhaní až o 18 percent. Kým v roku 2019 bolo pre tento zločin vedených 237 trestných stíhaní proti konkrétnemu obvinenému, v roku 2020 to už bolo 279 trestných stíhaní.

Najčastejším páchateľom bol muž vo veku 31 až 40 rokov a obeťami neboli výhradne manželky, partnerky a deti, ale aj rodičia, s ktorými páchateľ žije v spoločnej domácnosti… Až v štyridsiatich percentách prípadov vedených trestných stíhaní bol identifikovaný ako významný faktor vplyv alkoholu a iných návykových látok.

Jedným z opatrení, ako môže polícia konať a pomáhať v prípadoch partnerského a domáceho násilia, je možnosť vykázať násilníka zo spoločného obydlia. Podľa štatistík Policajného zboru Slovenskej republiky došlo v roku 2020 k výraznej­šiemu využívaniu tohto inštitútu. V roku 2020 polícia realizovala 1 045 vykázaní, čo je medziročný nárast o 17 percent. Marec 2020, teda prvý mesiac pandémie, bol mesiacom s ich najvyšším počtom (110).

Počas druhej vlny bol zaznamenaný v mesiacoch január a február 2021 prepad na úroveň začiatku roka 2020. Od marca 2021 sa vykázania opäť dostali k priemerným hodnotám roka 2019. Je teda zrejmé, že počas druhej vlny bola realizácia vykázaní menej intenzívna ako počas prvej vlny, čo je v rozpore s prudkým nárastom evidovaných trestných činov partnerského a domáceho násilia.

Štatistické údaje za jednotlivé mesiace roku 2021v Slovenskej republike ukazujú mierne narastajúci trend vývoja trestnej činnosti páchanej v súvislosti s domácim násilím od januára 2021 do apríla 2021 (v januári 2021 – 95 trestných činov, vo februári 2021 – 100 trestných činov, v marci 2021 – 114 trestných činov a v apríli 2021 – 116 trestných činov). Tieto hodnoty však stále nedosahujú úroveň hodnôt pred pandémiou COVID-19 (v januári 2020 – 132 trestných činov, vo februári 2020 – 164 trestných činov). V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2020 možno hovoriť o medziročnom poklese.

Aj Správa generálneho prokurátora Slovenskej republiky o činnosti prokuratúry v roku 2020 a poznatkoch prokuratúry o stave zákonnosti v Slovenskej republike akcentuje problematiku domáceho násilia, konštatuje vysokú latenciu tohto typu násilia a ako obzvlášť zraniteľné osoby spomína deti, seniorov a ženy. Čo je okrem iného aj apel smerom k vytvoreniu, implementovaniu a koordinácii komplexnej celoštátnej politiky v tejto oblasti.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Viac na túto tému: #domáce násilie #trestná činnosť #pandémia #polícia SR