Nádej a vízia

V neľahkých a komplikovaných časoch, ktoré zažívame, sa čoraz jasnejšie ukazuje ako nevyhnutné sústrediť sa nielen na aktuálnu krízu a s ňou súvisiace krátkodobé politické a mocenské reakcie, ale predovšetkým na dlhodobý horizont očakávaných spoločenských aj osobných dosahov a dôsledkov.

08.12.2021 16:00
debata (4)

V centre pozornosti musí ostať človek, naše spoločné ľudské bytie. Hodnoty, ktoré sú zdrojom jednoty, nie donekonečna a márne zdôrazňovaného rozdelenia, nespolupráce, polarizácie… Akokoľvek nepravdepodobne, ba až absurdne to môže znieť v súvislosti s atakom dennodenných pandemických údajov, niet inej cesty než udržiavať, transformovať nádej a zároveň prinášať víziu zdravej, dôstojnej a udržateľnej budúcnosti.

Vrátane rekonštrukcie medziľudských vzťahov a dôvery voči lídrom. Výzvy, príležitosti a potreby „hodné“ 21. storočia nám umožňuje plniť systém práv, nevynímajúc „návody“ na to, ako dosiahnuť globálnu stabilitu a zvládnuť aj pociťovanú „krízu solidarity, pluralizmu a inklúzie“.

V piatok 10. decembra si pripomenieme Medzinárodný deň ľudských práv. Jeho história siaha do povojnového obdobia. Vtedy sa členské štáty OSN zaviazali, že sa budú usilovať o všeobecné uznávanie a zachovávanie základných ľudských práv a slobôd. Dňa 10. decembra 1948 prijalo Valné zhromaždenie OSN v Paríži Všeobecnú deklaráciu ľudských práv. Princípy v nej obsiahnuté sú dodnes kľúčom k realizácii občianskych, ekonomických, kultúrnych, sociálnych a politických práv všetkých ľudí kdekoľvek na svete. Predstavujú štandard, ktorý majú dosiahnuť všetky národy a štáty s cieľom, aby sa každý jednotlivec i každá spoločenská inštitúcia, majúc túto deklaráciu na zreteli, snažila výučbou a výchovou zvyšovať úctu k týmto právam a slobodám a zabezpečila postupnými vnútroštátnymi i medzinárodnými opatreniami ich všeobecné a účinné uznávanie a zachovávanie.

Podľa vyjadrenia generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa: „…Deklarácia vzdáva hold obhajcom ľudských práv, ktorí riskujú svoje životy, aby chránili životy iných ľudí v podmienkach narastajúcej nenávisti, rasizmu, netolerancie a represie. V súčasnosti, viac ako kedykoľvek predtým, je naša povinnosť absolútne jasná: musíme sa postaviť na obhajobu ľudských práv – pre všetkých a všade na svete.“

Vypočujme si zároveň apel medzinárodných autorít smerom ku povzbudeniu politických aktérov, vrátane náboženských vodcov, aby sa práve v tomto období nezabúdalo na opatrenia proti diskriminácii, nenávistným prejavom, ageizmu, xenofóbii, rasizmu, homofóbii či násiliu, ktoré sa prejavilo, nekontrolovane vytrysklo práve v pandemickom období. Spoločnou a na nikoho iného nedelegovateľnou úlohou celej ľudskej rodiny zostáva aktívne podporovať začlenenie a jednotu.

Nielen bežné mediálne zdroje, ale aj technologické spoločnosti potrebujú vzdorovať dezinformáciám presnými, jasnými a na dôkazoch založenými informáciami. Variácie ani alternatívy prosto nie sú „na pozemskom sklade“.

© Autorské práva vyhradené

4 debata chyba
Viac na túto tému: #médiá #Medzinárodný deň ľudských práv #polarizácia spoločnosti