Krajina pochybných poistiek

Cválajúca inflácia v oblasti realít sa prejavila v uplynulých dvoch rokoch v prudkom raste cien nehnuteľností, ako aj stavebných materiálov a prác. Vplyvom zvyšovania úrokov z hypoték a životných nákladov sa trh s bytmi od jesene 2022 postupne ochladzuje.

20.02.2023 14:00
debata (3)

Nafúknuté ceny nehnuteľností naháňajú vietor do plachiet poisťovniam poskytujúcim poistenie bývania odvolávajúc sa na podpoistenie v poistných zmluvách. Množstvo poistných zmlúv uzavretých pred rokom 2018 má v poistných zmluvách uvedenú oveľa nižšiu poistnú sumu, ako je súčasná trhová cena nehnuteľnosti. Mnohé poisťovne sa v rokoch 2021 a 2022 síce zbavili formou výpovede veľkého počtu starých zmlúv, ktoré pre nich neboli výhodné, ale veľa poistiek vychádza zo starých cien. Súčasná vysoká inflácia vytvára pre poisťovne perfektné alibi pre krátenie plnenia z poistných udalostí s odkazom na všeobecné poistné podmienky v časti podpoistenia. Pre poistenca uplatňujúceho si nárok na poistenie sa tak znižuje nádej, že poisťovňa mu nahradí podstatnú časť škody, ktorá mu vznikla.

Serióznosť poisťovne poistenec zistí až vtedy, keď poisťovňa má zaplatiť plnenie za predmet poistenia. Osobne mám čerstvú skúsenosť s odmietnutím poistného plnenia za zatečenie stropu od susedov, napriek okamžitému nahláseniu poistnej udalosti, fotodokumentácii, obhliadky bytu likvidátorom poistných udalostí danej poisťovne a účtovným dokladom preukazujúcim skutočné náklady na opravu. Napriek tomu, že poisťovňa dostala k dispozícii všetky podklady, poistné plnenie odmietla odvolávajúc sa na všeobecné poistné podmienky. V nich má poisťovňa definované, že výlukou v poistení je prípad, kedy nie je sprístupnená na obhliadku likvidátorovi bytová jednotka, odkiaľ voda vytiekla. Poisťovňa vlastne núti poistencov, aby porušili domovú slobodu vlastníka bytu, ktorý spôsobil škodu. Majiteľ takéhoto bytu by v prípade súčinnosti musel škodu, ktorá mi vznikla a bola zaplatená poistným plnením, zaplatiť poisťovni v rámci regresu. To znamená, že poisťovňa má nastavené poistné podmienky tak, aby žiadnu náhradu škody ani platiť nemusela.

Na Slovensku máme niekoľko poisťovní, ktoré sú známe tým, že plnenie z poistných udalostí platia veľmi neskoro, často až po pol roku od vzniku a nahlásenia poistných udalostí s množstvom výhovoriek a dodatočných požiadaviek na preukázanie poistných udalostí. Ide pritom o poisťovne, ktoré dlhodobo pôsobia na trhu a vôbec im neprekáža, že si kazia svoje meno. Stačí sa pozrieť na webové stránky zaoberajúce sa ochranou spotrebiteľa. Početné sťažnosti sa týkajú jednak odmietania poistných plnení, alebo krátenia poistného plnenia. Výlukou z poistného plnenia môže byť napríklad skutočnosť, že ten, kto užíva nehnuteľnosť, nie je vlastníkom alebo poistencom, s ktorým je uzavretá poistka.

Jediným anjelom strážnym pre nespokojných poistencov je seriózne a profesionálne vybavovanie sťažností zo strany NBS. Sťažovateľ musí najskôr požiadať o nápravu poskytovateľa finančnej služby (poisťovne). V prípade nespokojnosti s vybavením reklamácie sa môže obrátiť písomne alebo prostredníctvom elektronického formulára na NBS.

© Autorské práva vyhradené

3 debata chyba
Viac na túto tému: #inflácia #Poisťovne