Potraviny bez DPH. Aký je rozdiel medzi Poľskom, Českom a Slovenskom?

Pandémia COVID-19 a následne vojna na Ukrajine rozdúchali inflačný vývoj cien najmä v oblasti potravín a energií. Zmiernenie vplyvu cenovej explózie v jednotlivých členských štátoch EÚ má rôzne podoby, počnúc energetickými šekmi pre obyvateľstvo, stopkami zvyšovania cien energií alebo predajom potravín dočasne oslobodených od DPH.

13.03.2023 14:00
debata

Nulová daň z pridanej hodnoty je z pohľadu výpadku príjmov štátneho rozpočtu najdrahší recept na pribrzdenie rastu cien potravín. Najmä preto, že benefity z takéhoto opatrenia majú všetci zákazníci bez ohľadu na to, do akej príjmovej kategórie patria.

Predaj potravín bez DPH platí od minulého roku v Poľsku. Tamojší zákazníci tak nakupujú väčšinu potravín bez DPH, čím sa ceny potravín u našich severných susedov stávajú čoraz väčším magnetom najmä pre českých a slovenských zákazníkov. Nákupná cezhraničná turistika naberá na obrátkach spolu s rastom cien potravín, pretože čoraz viac roztvára nožnice medzi cenami v Poľsku a v susedných krajinách. Niektoré médiá poľský model dokonca expresívne charakterizujú vyjadrením „okradni svojho suseda“.

Rozdiely medzi cenami potravín v Poľsku a v ČR majú viacero dôvodov. Nejde len o DPH, ale aj posilňovanie kurzu českej koruny oproti poľskému zlotému a tiež výrazne nižšie náklady na poľnohospodársku produkciu u severných susedov.

Poliaci majú totiž nižšie náklady na pracovnú silu v poľnohospodár­stve, keďže tamojší roľníci platia v porovnaní s českými a slovenskými agropodnikateľmi a farmármi oveľa nižšie odvody na zdravotnom aj sociálnom poistení.

Odvodové zaťaženie zamestnancov v poľnohospodárstve a potravinárstve sa od roku 2023 znížilo aj u nás, a to zavedením tzv. sezónnej práce vykonávanej na základe dohody o pracovnej činnosti. Táto je v porovnaní s odvodovým zaťažením obdobných pracovníkov v Poľsku iba kozmetickou úpravou. Priemerný týždenný pracovný čas za dobu trvania dohody (nie viac ako štyri mesiace) nesmie u nás presiahnuť 40 hodín týždenne. Pretože ide o sezónnu prácu, ktorá závisí od striedania ročných období, je doba, na ktorú možno tento typ dohody uzatvoriť, maximálne osem mesiacov.

Brigádnici majú možnosť využiť odvodovú odpočítateľnú položku, ktorá predstavuje výnimku z platenia poistného na starobné poistenie a poistenie v nezamestnanosti. Povinné odvody bude preto brigádnik a jeho zamestnávateľ platiť iba z príjmu, ktorý bude v roku 2023 vyšší ako 605 eur brutto mesačne. Príjem do uvedenej výšky však nebude u brigádnika vstupovať do vymeriavacieho základu pre výpočet starobného alebo invalidného dôchodku v budúcnosti. Vzhľadom na to, že pomerne veľkú časť sezónnych pracovníkov tvoria cudzinci, táto skutočnosť v zásade nikoho netrápi.

Porovnávanie poľských cien s cenami potravín v ČR a SR často uviazne v polemikách o kvalite poľských potravín. Kritika kvality poľských potravín pramení z toho, že značná časť cezhraničných zákazníkov uprednostňuje nákupy na trhoch s tradičným nízkym štandardom kvality, ako aj skladovania. Šetrenie výdavkov za potraviny za každú cenu môže mať preto aj svoju odvrátenú tvár.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #Poľsko #Česko #poľnohospodárstvo #farmári #potravinárstvo #agrobiznis