Progresívna fraška

Slovensko plánuje na budúci rok zaviesť vyššie dane pre vysokopríjmových jednotlivcov. To sa má týkať základu dane od 100-tisíc eur ročne, pričom sadzba dane má byť 35 percent. Rozmenené na drobné - bude sa to vzťahovať na ľudí s brutto platom zhruba od 10-tisíc eur mesačne.

26.02.2024 14:00
debata (7)

Z takéhoto platu doteraz zaplatili na odvodoch 1 258 eur a na dani 1 947 eur mesačne. Po novom by zaplatili daň mesačne o 49 eur vyššiu. Pri mesačnom plate 15-tisíc eur by to bolo na dani o 520 eur mesačne viac ako doteraz.

Veľká časť analytikov považuje vládny zámer za trest pre úspešných, ktorí budú pred vyšším zdanením utekať do zahraničia, čo sa u nás negatívne prejaví na pracovnom trhu a rozvoji ekonomiky. Tieto argumenty sú však pritiahnuté za vlasy, lebo v mnohých krajinách dane z príjmu pre dobre zarábajúcich sú oveľa vyššie, ako je to u nás. V Rakúsku platí zamestnanec s príjmom nad 5 562 eur mesačne daň vo výške 40 percent a s príjmom nad 8 283 eur až 48 percent. Ľudia s extrémne vysokými príjmami potom dokonca platia štátu daň až 50 percent.

Na druhej strane si treba povedať, že tamojšia legislatíva umožňuje širokú paletu odpočítateľných položiek vrátane sporenia na dôchodok, podporu bývania a pod., o ktorých sa môže Slovákom iba snívať. Napriek vysokým daniam Rakúsko nepociťuje únik mozgov do zahraničia, pretože sociálny blahobyt a vybudovaná infraštruktúra sú oveľa dôležitejšie ako samotná sadzba dane.

Momentálne na Slovensku platia dve pásma dane z príjmu. Prvá je vo výške 19 percent a týka sa podstatnej časti pracujúcich. Tým sa pri výpočte dane najprv odpočítajú odvody (13,4 %) a zo zvyšku sa zrazí daň. Ak je tento základ dane vyšší ako 47 537 eur ročne, z každého eura navyše sa platí daň 25 %. Po novom by sa zaviedla ešte tretia, 35-percentná sadzba dane, ktorú by pocítili znížením čistých príjmov ľudia s platmi nad 10-tisíc eur mesačne. Ľudí s takýmito príjmami je však na Slovensku málo a štátu takéto zvyšovanie daní k potrebnej konsolidácii verejných financií veľmi nepomôže.

Na Slovensku sme už pred mnohými rokmi definovali kategóriu nadštandardne zarábajúcich ľudí, ktorým sa kráti v ročnom zúčtovaní nezdaniteľné minimum. Kto u nás zarobí po odrátaní povinných odvodov v súčasnosti viac ako 24 952 eur ročne, kráti sa mu nezdaniteľná časť základu dane. V praxi tak môže ísť o bežného zamestnanca, ktorý získal dodatočný príjem za patent alebo napísal úspešný román.

Ľudia s extrémne vysokými príjmami u nás platia veľmi nízke odvody. Pri plate 15-tisíc eur mesačne to vychádza na 9,72 percenta z brutto príjmu, pričom drvivá väčšina zamestnancov zaplatí na zdravotných a sociálnych odvodoch 13,40 percenta. To znamená, že Slovensko viac ako zavedenie 35-percentnej dane potrebuje ako soľ férové nastavenie odvodov. Tým treba mať na zreteli predovšetkým dlho plánované a doteraz nezavedené ročné zúčtovanie sociálnych odvodov.

Plánované zníženie trestov za majetkové delikty a absencia účinnej legislatívy o preukazovaní pôvodu majetku nie sú dobrým predpokladom pre zavedenie 35-percentnej sadzby slovenskej milionárskej dane.

© Autorské práva vyhradené

7 debata chyba
Viac na túto tému: #milionárska daň #progresívna daň