Karikatúra 22.09.2022

Karikatúra 22.09.2022
Kamenský 22 22.09.2022
Kamenský, 23. 9. 2022
23.09.2022
Kamenský 22.09.2022
22.09.2022
Gašparec, 21. 9. 2022
21.09.2022
GAŠPAREC, 20.09.2022
20.09.2022
Kamenský 19.09.2022
19.09.2022
Kamenský, 16. 9. 2022
16.09.2022
GAŠPAREC, 14.09.2022
14.09.2022
Kresby a karikatúry denníka Pravda nie je povolené kopírovať ani šíriť iným spôsobom mimo stránky Pravda.sk s výnimkou zdieľania na sociálnych sieťach. Ďakujeme, že rešpektujete autorské práva.