Karikatúra 08.11.2022

Karikatúra 08.11.2022
KAMENSKÝ 08.11.2022
GAŠPAREC, 16.11.2022
16.11.2022
Gašparec, 15. 11. 2022
15.11.2022
Kamenský, 14. 10. 2022
14.11.2022
Gašparec 11.11.2022
11.11.2022
Kamenský, 10. 11. 2022
10.11.2022
Gašparec, 9. 11. 2022
09.11.2022
KAMENSKÝ, 08.11.2022
08.11.2022
Kresby a karikatúry denníka Pravda nie je povolené kopírovať ani šíriť iným spôsobom mimo stránky Pravda.sk s výnimkou zdieľania na sociálnych sieťach. Ďakujeme, že rešpektujete autorské práva.