Karikatúra 30.03.2023

Karikatúra 30.03.2023
Vico 30 30.03.2023
Gašparec, 25. 10 . 2022
25.10.2022
Kamenský, 24. 10. 2022
24.10.2022
Gašparec, 21. 10. 2022
21.10.2022
Gašparec, 20. 10. 2022
20.10.2022
Gašparec, 19. 10. 2022
19.10.2022
GAŠPAREC, 18.10.2022
18.10.2022
KAMENSKÝ, 17.10.2022
17.10.2022
Gašparec, 13. 10. 2022
13.10.2022
Gašparec, 12. 10. 2022
12.10.2022
GAŠPAREC, 11.10.2022
11.10.2022
Kamenský, 10.10.2022
10.10.2022
Kamenský, 7. 10. 2022
07.10.2022
Kresby a karikatúry denníka Pravda nie je povolené kopírovať ani šíriť iným spôsobom mimo stránky Pravda.sk s výnimkou zdieľania na sociálnych sieťach. Ďakujeme, že rešpektujete autorské práva.