Karikatúra 25.07.2024

Karikatúra 25.07.2024
VICO 25.07.2024
VICO, 22.08.2023
22.08.2023
Gašparec, 21. 8. 2023
21.08.2023
Gašparec, 18. 8. 2023
18.08.2023
Gašparec 17.08.2023
17.08.2023
Kamenský, 16. 8. 2023
16.08.2023
Vico, 15. 8. 2023
15.08.2023
Vico 14.08.2023
14.08.2023
Gašparec, 11. 8. 2023
11.08.2023
Gašparec 10.8.2023
10.08.2023
Gašparec, 9. 8. 2023
09.08.2023
Gašparec, 8. 8. 2023
08.08.2023
Vico, 7. 8. 2023
07.08.2023
Kresby a karikatúry denníka Pravda nie je povolené kopírovať ani šíriť iným spôsobom mimo stránky Pravda.sk s výnimkou zdieľania na sociálnych sieťach. Ďakujeme, že rešpektujete autorské práva.