Pokrytecké zamlčovanie

Do hlavných slovenských médií sa až v uplynulých týždňoch dostala informácia o decembrovom vyjadrení Ministerstva školstva SR k výhradám Európskej komisie v súvislosti so segregáciou Rómov v našom školskom systéme. Aj na základe tohto stanoviska Brusel začal voči Slovensku konanie pre nerovnaký prístup k vzdelávaniu rómskych detí a pre porušovanie antidiskriminačnej legislatívy.

20.06.2015 08:00
debata (11)

Politické strany a prúdy, ktoré sa ideologicky prikláňajú k názoru pravice a ekonomického liberalizmu, zdôrazňujú, že primárne je za svoj osud zodpovedný jednotlivec. Širším otázkam štrukturálnych nerovností venujú v diskurze malú pozornosť.

Vo vnímaní týchto politických myšlienkových prúdov, jednotlivec, ktorý nemá prácu, je chudobný alebo inak znevýhodnený, si do významnej miery zapríčinil svoju situáciu sám – malou usilovnosťou, slabou vytrvalosťou či nedostatkom odhodlania pri hľadaní práce.

O Rómoch radšej nie?

Smer, ako sa na sociálno-demokratickú stranu patrí, tematizuje príčiny životných podmienok chudobných ľudí komplexnejšie a analyticky správnejšie. V ich debatách za zlú sociálnu situáciu, chudobu a nezamestnanosť nie sú primárne zodpovední jednotlivci, ale stoja za nimi prevažne štrukturálne okolnosti: napr. reštrukturalizácia hospodárstva, ktorá spôsobuje masívne prepúšťanie, celková ekonomická sila alebo slabosť regiónov, globálna konkurencieschop­nosť jednotlivých priemyselných odvetví, nedostatok rovných šancí na štúdium pre deti z chudobných rodín a podobne.

Koniec koncov, takýto diskurz, ako symbolický prejav empatie so situáciou mnohých domácností v znevýhodnených regiónoch Slovenska, zabezpečuje strane už roky stabilné a pomerne vysoké preferencie.

Argumentácia o mentálnej retardácii celej etnickej menšiny sa vo svete považuje za biologický rasizmus.

Ale čuduj sa svete, schopnosť vnímať chudobu ako výsledok pôsobenia štrukturálnych faktorov, usudzujúc podľa výpovedí niektorých politikov Smeru, ako mávnutím čarovného prútika mizne vo chvíli, keď sa začne hovoriť o Rómoch. Bieda a zlé životné podmienky tejto skupiny sa zrazu nepripisujú objektívnym sociálnym a ekonomickým okolnostiam, no správaniu, psychologickému nastaveniu alebo hodnotovým postojom.

Chudobu Rómov v takomto vnímaní spôsobujú nedostatočné pracovné návyky, pasívnosť pri hľadaní práce, nedostatočná aktivizácia, neprispôsobivosť, patologické javy života v osadách, zanedbávanie výchovy detí, odlišný hodnotový systém, ktorý neprikladá dôležitosť práci a vzdelaniu, a podieľanie sa na rozšírenej kriminalite.

Verejným tajomstvom na Slovensku je, že v školách segregujú rómske deti od nerómskych. Kto o tom náhodou nevie, môže sa presvedčiť návštevou ktorejkoľvek školy v oblastiach s rómskym obyvateľstvom. Segregácia sa prejavuje neproporčne vysokým zastúpením rómskych žiakov v špeciálnych školách, ako aj fyzickým oddelením štandardných tried s rómskymi a nerómskymi žiakmi.

Na túto situáciu roky upozorňujú domáce i medzinárodné mimovládne organizácie, nadnárodné inštitúcie, Rada Európy aj Európska komisia, ktorá začala proti Slovensku tzv. infringement.

Arogantné spôsoby ministerstva

Rozhodnutiu komisie predchádzal vlani list, na ktorý Slovensko odpovedalo nezvyčajne arogantným spôsobom. Nesúhlas s názorom, že rómske deti sú zle diagnostikované a nesprávne umiestňované do špeciálnych škôl, podporilo referenciou k textu z časopisu, v ktorom sa uvádza, že medzi slovenskými Rómami je najvyšší koeficient incestu v Európe, čo zvyšuje pravdepodobnosť mentálnych dedičných porúch.

Tento názor ministerských úradníkov sa aktívne vydal podporiť aj sociálnodemokra­tický podpredseda vlády, ktorý vykazuje zvláštnu vlastnosť, že nevie pochopiť, že u Rómov (rovnako ako u Nerómov) nemusia v ich znevýhodnení hrať úlohu biologické dispozície, ale štrukturálne faktory, napríklad všadeprítomná inštitucionálna diskriminácia.

Argumentácia o mentálnej retardácii celej etnickej menšiny sa vo svete považuje za príklad biologického rasizmu, ktorý patrí do temnej európskej minulosti a ktorý je neprípustný v akejkoľvek komunikácii.

Zarážajúce je, že takýto spôsob argumentácie sa uplatňuje práve v komunikácii s Európskou komisiou. Bez ohľadu na závažné etické a politické dôsledky zároveň to poukazuje aj na neuveriteľnú neprofesionalitu rezortu, ktorý list pripravil. Dnes namiesto vyvodenia dôsledkov z toho, ako sa takýto text vôbec mohol do Bruselu dostať, vláda sa pokúša obhajovať neobhájiteľné.

Čo sa dá ešte v tejto situácii zachrániť? Aj vo vzťahu k začatiu infrigimentu je nevyhnutné, aby sa ministerstvo školstva v duchu európskej politickej kultúry dištancovalo od decembrového vyjadrenia. Bez otáľania by malo zriadiť pracovnú skupinu, zloženú aj z predstaviteľov MVO, ktorá by analyzovala súčasný stav a navrhla „cestovnú mapu“ riešenia problému.

Pokiaľ problém diskriminácie a nespravodlivého zaraďovania rómskych detí do špeciálnych škôl nepomenujeme, dostaneme sa do pokryteckej schémy, v ktorej ho nemôžeme riešiť. Nehovoriť o diskriminácii Rómov len preto, že to je pre niekoho nepohodlné, je pokrytecké.

© Autorské práva vyhradené

11 debata chyba
Viac na túto tému: #Rómovia #diskriminácia #segregácia #vzdelávanie
Čítajte Pravdu bez reklamy

Svižnejší web a články bez rušenia. Žiadne reklamy iba za 1,50 € mesačne.

Pravda bez reklamy