Čo chce KBS?

, 07.06.2017 08:00

Sú ľudia, ktorí si nevšimli nežnú revolúciu (čo je dosť smutné), a potom je tu jedna veľká inštitúcia, ktorá odmieta prijať fakt (čo je ešte smutnejšie), že pred 300 rokmi sa svet pod vplyvom osvietenstva začal postupne meniť.

Aj preto má problémy pochopiť súčasný svet a stráca podporu. Rímskokatolícka cirkev sa pokúša o kvadratúru kruhu a najmä jej predstavitelia na Slovensku, ktorí sú pápežskejší od pápeža, prichádzajú s výrokmi, nad ktorými zostáva rozum stáť. Tak ako v prípade stanoviska Konferencie biskupov Slovenska k Správe o plnení Národného akčného plánu pre deti za rok 2016:

„Žiadame, aby školský vzdelávací program neobsahoval povinné témy súvisiace s „výchovou v duchu humanizmu“(…) Humanizmus je ideológia, ktorá je v rozpore s týmto odkazom, ku ktorému sa SR vo svojej preambule prihlásila (…) Žiadame nepokračovať v plnení úlohy zlepšenia interkulturálneho dialógu a tolerancie a prehlbovania vedomostí profesijných skupín, registrovaných cirkví a náboženských spoločností v oblasti medzináboženského dialógu.“

Je bizarné, že KBS tak vlastne prijala argumentáciu niektorých ateistov, ktorí odmietajú pojem kresťanský humanizmus, lebo podľa nich ide o protirečenie. Pritom popri sekulárnom humanizme existuje aj kresťanský humanizmus, ktorý je synonymom ľudskosti.

Podobne ako osvietenstvo aj humanizmus stavia človeka do stredu životného diania. Povedať dnes, že odmietam humanizmus je ako povedať, že odmietam toleranciu, ktorá je jedným z plodov osvietenstva. Bez tolerancie, humanizmu a oddelenia cirkvi od štátu by dnes Európa vyzerala ako despotické režimy na Blízkom východe. Toto chce KBS?

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#KBS
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku