Ošemetné dôchodky

, 10.07.2018 20:00

Vek zákonom stanoveného odchodu do dôchodku je téma, ktorá zaujíma (takmer) každého. Podľa súčasného zákona ide o 62 rokov plus nejaké mesiace, pričom každým rokom táto hranica mierne stúpa. „Matematika“ je pomerne jednoduchá - koľko ako ekonomicky aktívni zaplatíme, toľko na „odpočinku“ dostaneme.

Odborári opäť zatlačili na „zastropovanie“ dôchodkového veku. Pre hranicu 64 rokov danú ústavným zákonom (pre mužov a bezdetné ženy) hrozí, že návrh nezíska potrebnú podporu poslancov. Prípadné úspešné referendum by malo vytvoriť tlak, aby sa strop nemenne zadefinoval, aj keby ústavný zákon neprešiel.

Predseda OZ KOVO Emil Machyna argumentuje aj tým, že Slovensko patrí v Európe medzi krajiny s najväčšmi zaťaženými pracujúcimi, hlavne pokiaľ ide o nadčasy, nočné zmeny, prácu vo voľné dni – ktorá má pomôcť aspoň trochu prilepšiť zväčša mizerným platom najmä v zamestnaniach spojených s vyššou fyzickou záťažou. Práve pre takto pracujúcich ľudí je ustavičné zvyšovanie penzijného veku (pri priemernej výške života, ktorá je najmä v prípade mužov pozoruhodne nízka) doslova otázkou (ne)prežitia.

Za zamyslenie však stoja aj názory proti nemennosti vekovej hranice. Nejde len o samotný dôchodok, ale aj o jeho kvalitu. Pri stanovovaní ako-tak objektívnych hraníc by sa malo zohľadňovať viac faktorov, vrátane typu práce. Nekonečné zdvíhanie dôchodkového veku nie je možné, z dlhodobého horizontu by však mali byť prípustné jeho úpravy vzhľadom na meniacu sa kvalitu aktívneho života. Je zbytočné zameriavať sa len na samotný dôchodok bez vytvárania predpokladov jeho kvalitného prežitia.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#dôchodky #KOVO
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku