Rany sa zahojili, jazvy zostali

, 25.08.2018 12:00

Koncom septembra uplynie 80 rokov od chvíle, čo v Mníchove násilne štyri mocnosti roztrhli Československo. Horthyovskí fašisti vzápätí obhrýzli územie Slovenska, a to, čo z neho zostalo, sa premenilo na Hitlerov poslušný satelit. Nastolený režim pod vedením Jozefa Tisa žal v Berlíne samé chvály, ale musel napĺňať i ďalšie požiadavky nacistickej ríše.

Zapredaní ľudáci neváhali. Po vypuknutí Povstania mali na to aj svojich katov – Pohotovostné oddiely Hlinkovej gardy, ktoré asistovali Wehrmachtu, esesákom, gestapu a protipartizánskymi jednotkám Abwergruppe 218 Edelweiss.

Týmto prológom chcem pripomenúť všetkým Tisovým a Hitlerovým pohrobkom, čo by znamenalo, keby sme sa zase vydali ich cestou. Na programe dňa máme jeden z najťažších extrémov, ktorý spočíva v návrate ideológie fašizmu a nacizmu. Do kožucha sme si vpustili nepríjemný hmyz v podobe Ľudovej strany Naše Slovensko. Pritom aj sloboda a demokracia majú svoje hranice. Hranicami sú kultivované medziľudské vzťahy, tolerancia, vzájomná pomoc pre súčasný i budúci život všetkých generácií, spájanie, a nie rozdeľovanie ľudí, prekonávanie všetkého zlého.

Poznanie dejín nám ponúka tvrdé poučenie z toho, čo sa tu proti človeku urobilo. Rany sa zahojili, no jazvy ostali. A tie treba vysvetľovať najmä strednej a mladšej generácii. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov (SZPB) si často pripomína udalosti, ktoré sa tu diali počas najstrašnejšej, dobyvačnej, rasistickej vojny. Krvilačný ideologický a politický systém hitlerizmu sa nesmie opakovať.

Anna Bergerová pri odhaľovaní pamätníku.
Anna Bergerová pri odhaľovaní pamätníku. Autor: Ľuboš Pilc, Pravda

Aby k takýmto prejavom extrémizmu nedochádzalo, treba jednoznačne zrušiť ĽS NS, ktorá v parlamente nemá čo hľadať. Pri registrácii politických strán a občianskych združení by mali kompetentní dôslednejšie posudzovať obsah ich programu a následne aj ich činnosť. A keď sa zistí, že smerujú do extrémizmu, nesmieme otáľať. Dodržujme Ústavu SR a zákony. Ak sú porušené, treba konať. Je to v záujme bezpečnosti štátu aj občanov.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#ĽS NS #Zväz protifašistických bojovníkov #prejavy extrémizmu
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku