V prospech detí

, 05.09.2018 20:00

Chudoba má na psychiku človeka a na ľudský mozog negatívny vplyv, čo dokázali viaceré vedecké štúdie. Ak si desiatky tisíc žiakov na Slovensku nemôžu dopriať teplý obed v školskej jedálni, pretože ich rodičia na to jednoducho nemajú, znamená to, že tieto deti sú oproti ostatným výrazne hendikepované a dá sa očakávať, že v škole budú dosahovať oveľa horšie výsledky ako ich rovesníci.

Okrem toho, že hladujú, sú už od útleho veku vyčleňované z kolektívu. Ako sa asi cítia, keď po skončení vyučovania odchádzajú domov, zatiaľ čo ich spolužiaci idú do jedálne a následne do školského klubu?

Škola má o. i. prispievať k inklúzii, a preto sú bezplatné obedy pre deti bezpochyby dobrý nápad. Toto opatrenie, odskúšané vo viacerých krajinách, pomáha zlepšovať dochádzku, začleňovať do kolektívu aj zlepšovať prospech žiakov.

Otázne však je, ako sa táto myšlienka uskutoční. Sociálna politika by mala byť adresná, to znamená, že pomoc by mali dostávať len tí, čo sú na ňu odkázaní. V tomto prípade sa riešenie, ktoré by bolo adresné, no zároveň nevyčleňovalo, hľadá ťažko.

Ako ukazuje súčasný systém, je veľmi ošemetné určiť hranicu, komu pomoc prislúcha a komu nie. Čo je však najdôležitejšie, vďaka tomu, že bezplatné obedy budú dostávať všetky deti bez rozdielu, nebudú stigmatizované tie rómske, na ktoré v súčasnosti pre pomoc štátu viacerí hľadia cez prsty.

Na druhej strane ani tento návrh nerieši kvalitu stravy, nedostatok kuchárov i samotný fakt, že žiaci na druhom stupni sa odmietajú v jedálňach stravovať. Pozitíva ale prevažujú, pretože takýmto spôsobom sa redukujú sociálne nerovnosti.

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#sociálna inklúzia #obedy zadarmo
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku