Zánik českoslovajca

15.09.2018 15:00

Vajce zvnútra vyzerá inak ako vajce zvonku. Československo sa v októbri 1968 vnútorne transformovalo na dvojzložkovú federáciu, no navonok ďalej vystupovalo ako unitárny štát. Národné republiky nedostali žiadne medzinárodné právomoci - zahraničná politika sa pridelila do výlučnej pôsobnosti federácie.

Formálne boli obe republiky na tom rovnako s tým reálnym rozdielom, že zahraničné vzťahy sa naďalej koncentrovali hlavnom meste štátu, kde sídlili federálne orgány aj ambasády cudzích krajín.

Vytvorením federácie v roku 1968 nezískalo Slovensko zahraničnopoliticky nič. Svet naďalej komunikoval s federáciou cez Prahu. Federácia síce prispela k emancipácii Slovákov v spoločnom štáte, ale emancipujúci sa národ nemôže byť spokojný, ak zostáva medzinárodne nesvojprávny. Aj preto onen federálny model prežil iba štvrťstoročie. Slávnostné vyhlásenie v preambule ústavného zákona o federácii, že novodobé dejiny českého a slovenského národa sú preniknuté obojstrannou vôľou žiť v spoločnom štáte, nevydržalo skúšku časom.

Federácia vychádzala z teórie socialistického (= sovietskeho) federalizmu a socialistickej demokracie. Týchto doktrín sa po roku 1989 rýchlo zbavila, no medzinárodnú nesvojprávnosť republík ponechala. Vytvorenie slovenského ministerstva medzinárodných vzťahov Praha, aspoň spočiatku, považovala za protiústavný krok. Existencia federácie však nepochybne uľahčila rozdelenie ČSFR v rokoch 1992/1993.

Keď sa lámali vzťahy, obe republiky už mali vďaka federácii kľúčové atribúty štátnosti: územie, občianstvo, vlastné zákonodarné a výkonné orgány moci. Tak sa podarilo odstrániť vonkajšiu škrupinu českoslovajca a oddeliť dve jeho vnútorné zložky čistým, takmer chirurgickým spôsobom.

V súhrne, Slovensko nemá príčinu v zlom spomínať na nebohú federáciu. Prirodzene však zbystríme pozornosť zakaždým, keď sa hovorí o nevyhnutnosti budúcej celoeurópskej federácie. Žeby inštinktívna obava z federatívnej omelety made in EÚ?

© AUTORSKÉ PRÁVA VYHRADENÉ

#zahraničná politika #československá federácia #medzinárodná nesvojprávnosť
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku