A zaplatia to zasa občania

Ministerstvo životného prostredia pri riešení problematiky odpadov opäť „nesklamalo“ a na zlepšenie situácie zvýšilo poplatky. A nie hocijako, symbolicky, ale poriadne, päťnásobne i viac. Tentoraz nie priamo občanom, ani za skládkovanie, ale priplatia si výrobcovia za recyklačné poplatky.

22.09.2020 16:00
debata

Dôvody sú „zaujímavé“. Recyklačné poplatky sú u nás nízke, jedny z najnižších v Európe, a preto ich treba zvýšiť, dorovnať. Dôvodom je však i korona. Počas obdobia, keď ľudia menej chodili do práce a mali viac času na upratovanie povál, pivníc a garáží, narástol objem odpadu. A zberovým firmám, organizáciám zodpovedných výrobcov (OZV) vraj tým narástli náklady a tieto treba sanovať… I vyššími recyklačnými poplatkami.

Pri zdôvodňovaní zvyšovania poplatkov v odpadovom hospodárstve sa často používa porovnávanie ich výšky s poplatkami v okolitých štátoch, v ďalších štátoch EÚ, či dokonca i tlak samotného Bruselu. Žiaľ, zabudnú sa pritom porovnať „odpadové“ zákony v týchto krajinách, samotné fungovanie systémov odpadového hospodárstva. Bez týchto porovnaní potom samotné zdôvodnenie zvyšovania poplatkov systémom „lebo tam sú vyššie“ znie alibisticky a pripomína to povestné miešanie hrušiek s jablkami.

Pri zdôvodňovaní zvyšovania poplatkov v odpadovom hospodárstve sa často používa porovnávanie ich výšky s poplatkami v ďalších štátoch EÚ. Žiaľ, zabudnú sa pritom porovnať „odpadové“ zákony v týchto krajinách, samotné fungovanie systémov odpadového hospodárstva. Bez týchto porovnaní potom samotné zdôvodnenie zvyšovania poplatkov systémom „lebo tam sú vyššie“ znie alibisticky a pripomína to povestné miešanie hrušiek s jablkami.

OZV nie sú štátnymi organizáciami, i keď ich vznik umožnil zákon o odpadoch č. 79/2015. Vytvorili ich samotní výrobcovia, aby prevzali za odplatu od nich povinnosti postarať sa o odpad, ktorý vzniká od použitých výrobkov jednotlivých výrobcov. Postarať sa znamená nielen zabezpečiť jeho triedenie, zber a odvoz, ale postarať sa aj o zhodnotenie odpadu, recykláciu. Na činnosť OZV prispievajú samotní výrobcovia a ekonomickú bilanciu si môžu zlepšiť hlavne predajom vyseparovaného odpadu na recykláciu. Dohľad nad hospodárením OZV majú samotní výrobcovia, zakladatelia a členovia organizácie. O štátnej regulácii odpadový zákon nehovorí. Tak prečo direktívne zvýšenie recyklačných poplatkov? Je to nejaké „kilečko“ pre odpady či OZV?

Ustavičné zvyšovanie poplatkov v odpadovom hospodárstve, a najmä dôvody začínajú pripomínať pokazenú obohranú platňu, ktorá sa zasekla a stále opakuje „málo a zle odpad separujeme, málo ho recyklujeme a veľa odpadu skládkujeme“… I keď je to len čiastočná pravda. Za posledné roky, i vďaka zákonu o odpadoch, sa výrazne zlepšila situácia v triedení a separovaní odpadov. Zásluhu na tom má hlavne prístup a zodpovednosť občanov, ktorí sa pomerne rýchle naučili to, kam ktorý odpad patrí.

Aby sa zaseknutá platňa pohla a pesnička úspešne dohrala, treba ešte doriešiť krížovku s tajničkou „kde odpad recyklovať“. A riešenie tajničky musia nájsť zodpovední výrobcovia, resp. ich OZV. Napríklad vybudovaním a prevádzkou nových recyklačných kapacít. Ak by zodpovední výrobcovia zvýšili svoje vklady do OZV, aby postavili nové recyklačné či inak odpad zhodnocujúce kapacity, tak by to malo logiku. Direktívne však zvýšiť poplatky výrobcom z titulu vyšších nákladov OZV na zvoz (prechodne) väčšieho množstva odpadu je…

Výrobcovia i rezort životné prostredia hovoria, že zvýšenie recyklačného poplatku nebude mať dosah na obyvateľov. Jednou z najväčších odpadových komodít sú obaly, najmä obaly z plastov. A pre tento sortiment sa recyklačný poplatok zvyšuje viac ako päťnásobne. Nezvýšia z tohto titulu ceny svojich výrobkov napríklad potravinári, ktorí plastové obaly na balenie svojich výrobkov hojne používajú? Alebo nás milo prekvapia a o zvýšený recyklačný poplatok si znížia svoje zisky? A čo vyrieši vyšší recyklačný poplatok, bude sa viac recyklovať a menej skládkovať a občanom sa znížia poplatky za odpad? Ťažko, ale od nového roku budú ešte vyššie…

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #recyklácia #triedenie odpadu #vyseparovaný odpad #recyklačné poplatky