Ako skrotiť extrém?

Sociálna a ekonomická nestabilita, krívajúci právny štát a chradnúca demokracia. Najmä tieto faktory sú hnacím motorom pravicového extrémizmu na Slovensku. Ako teda zabrániť smerovaniu našej krajiny do totality? Represiou či diskusiou?

24.07.2022 19:00
debata (18)

Demokracia je dnes v kríze. Mozaiku širších súvislostí dopĺňa aj tohtoročný prieskum Eurobarometra, podľa ktorého 67 percent opýtaných nie je spokojných s tým, ako funguje demokracia na Slovensku.

Narastajúci extrémizmus je dôsledkom chýbajúcej diskusie v širšom zmysle slova, pochopenia a uznania. Otázkou teda je: Čo s tým? Ako umožniť efektívnejšie a férovejšie prepojenie občanov na výkon verejnej moci? Tak, aby sa v nej sami videli a dôverovali jej?

Narastajúci extrémizmus je dôsledkom chýbajúcej diskusie, pochopenia a uznania.

Základným problémom súčasného fungovania demokracie je rozpor medzi ideálmi a realitou. Na jednej strane systém deklaruje plnú otvorenosť, na strane druhej sa neusiluje o aktívne zapájanie odcudzených a vylúčených skupín. V minulosti túto rolu plnili masové politické strany. Dnes však s príchodom masovokomunikačných prostriedkov veľká členská základňa stráca svoje opodstatnenie pre vedenie. A tak strany prestávajú plniť svoju úlohu spojky medzi spoločnosťou a verejnou mocou. Keďže to nevyzerá, že by sa strany chystali byť otvorenejšie a demokratickejšie, treba hľadať aj iné riešenia.

Inšpiráciu prináša napríklad Taiwan, ktorý od roku 2014 kultivuje deliberatívnu platformu vTaiwan. Ide o proces využívajúci moderné technológie na zlepšovanie kolektívneho rozhodovania. Výsledky on-line diskusie, do ktorej sa môže zapojiť celá spoločnosť, pretavuje do off-line fóra, na ktorom zainteresované strany problému debatujú o možných riešeniach.

Cieľom je navrhovanie draftov legislatívy, ktoré následne posielajú parlamentu na prijatie. Do roku 2018 vTaiwan riešil 26 celonárodných problémov, pričom 80% z nich viedlo k rozhodnej akcii zo strany štátu.

Digitálna ministerka Taiwanu Audrey Tang, ktorá stála pri zrode platformy, k tomu poukazuje na to, že ak začnú protestovať nespokojné skupiny, riešením je ich prizvanie k stolu a umožnenie prezentovať ich požiadavky na férovom diskusnom fóre. A nie ich sociálna exklúzia, ako sa to často deje u nás. Zároveň ak o vecnú a férovú diskusiu nestoja, potom ich protest nemožno považovať za legitímny.

Projekt vTaiwan je relatívne komplexným kolosom. Čo je však podstatné, ponúka riešenia pre polarizovanú a radikalizujúcu sa spoločnosť. Dnes sme totiž na Slovensku dospeli do stavu, že namiesto diskusie máme radšej chuť “druhú stranu” umlčať. A to nikdy neveštilo nič dobré.

© Autorské práva vyhradené

18 debata chyba
Viac na túto tému: #extrémizmus na Slovensku #kríza demokracie #vtaiwan