Veľmi dobré výsledky

Vysvedčenie môže byť dôvodom na radosť, ale i zmätok. Bolo by napríklad zaujímavé zistiť, koľkí prváci v piatok museli vysvetľovať, aké známky vlastne dostali. A možno sa im ušli aj neoprávnené výčitky. Ak totiž priniesli hodnotenie "veľmi dobré výsledky", mohlo by sa zdať, že ide o dvojku, ale v prípade prvého ročníka je to jednotka ako bič. Rovnako prívlastok "dobrý" sa prekvapivo nerovná trojke, ale dvojke.

30.01.2010 11:03
debata

Ide o dielo ministra školstva, ktorý zrušil pôvodné slovné hodnotenia a zaviedol pre ne pravidlá, vďaka ktorým už prestali byť slovné a dokonca i zrozumiteľné.

Pravdaže, vždy lepšie, ako keď stredoškolák musí vysvetľovať, do akej triedy chodí a že názov "Prvá ó á“ neznamená osobitnú školu či triedu pre obmedzené deti, ale to, čím kedysi bývala Prima. Lebo i tradícia latinských názvov sa zrušila.

O čo viac minister stihol vytvoriť noviniek, o to menej zmenil na známom probléme – zle zaplatení učitelia odchádzajú spoza katedier do bánk, alebo opatrovať deti či starcov do Nemecka. Takže sa dá hovoriť o šťastí, že zatiaľ ešte má kto vysvedčenia vypisovať. A tiež, že – vzhľadom na "veľmi dobré výsledky“ v školstve – sa už v budúcom polroku žiaci a učitelia dočkajú volieb.

debata chyba