Sociálny štandard ľudí treba zvýšiť, nielen zachovať

Heslá o prosociálnych opatreniach sa ľahko vyslovujú, dobre počúvajú, no horko-ťažko plnia.

17.04.2010 11:09
debata (37)

V spravodajstve viacerých televízií v minulých dňoch zaznel príbeh dôchodkyne, ktorú ako neplatičku energetici odpojili od prúdu. Problém je v tom, že žena je prakticky závislá od elektrického dýchacieho prístroja. Ten však určite nemá spotrebu žiarivky, a tak dôchodkyňa s nízkym príjmom nemala z čoho uhrádzať faktúry za elektrinu. V postavení sociálnych „netvorov“ sa tak ocitli energetici, ktorí voči nej postupovali tak ako voči každému neplatičovi.

Toto je však očividný príklad situácie, kde mal už dávno zasiahnuť silný sociálny štát, o ktorom (nielen) ľudia v núdzi počúvajú z úst politikov už niekoľko rokov.

Na druhej strane je nespočetné množstvo prípadov, keď sú finančné podpory od štátu zneužívané. Keď prostriedky, na ktoré prispievajú všetci daňoví poplatníci, putujú osobám, ktoré na ne buď vôbec nemajú objektívny nárok, alebo (čo je ešte horšie) namiesto výživy detí končia v pokladniciach krčiem. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny eviduje stovky zväčša anonymných hlásení aj na občanov, ktorí od štátu poberajú príspevky aj napriek tomu, že načierno pracujú alebo zbohatli na dedičstve.

Redukcia funkcií sociálneho štátu na vyplácanie sociálnych dávok, ich výšku a skupiny občanov, ktorých sa týka, je častým javom nielen vo verejnosti, ale niekedy aj pre samotných politikov, od ktorých by občan očakával aspoň štipku odbornej erudície v otázkach, ktoré presadzujú. A často sedia aj vo funkciách, ktoré by znalosť problematiky vyžadovali.

Namiesto plaču nad tým, že v štátnej kase je málo peňazí a nekonečných rečí o tom, že treba zachovať sociálny štandard ľudí, by sa mali zodpovedné inštitúcie zamerať na to, aby ľuďom, ktorí to naozaj potrebujú, sociálny štandard zvýšili. A (aby bolo z čoho) siahli na sociálny štandard tým, ktorí si ho vedia zabezpečiť aj vlastnou činnosťou, no neštítia sa načahovať ruku k ostatným. Robia to však len preto, lebo im to systém umožňuje. Sociálny štát nie je len pomenovanie a inštitúcie so stovkami úradníkov, ale systém, ktorý pomôže konkrétnym ľuďom a tvrdo dopadne na tých, ktorí ho zneužívajú.

37 debata chyba