Vylúčení

Situácia Rómov na Slovensku je zlá. Na tom sa zhodnú azda všetci. Každá nová vláda však prichádza vždy s vlastným programom, ako riešiť tento problém. Jedni videli spásu vo vytvorení špeciálnych "kibucov", ďalší v internátnych školách a ešte donedávna bolo vo vzťahu k tejto menšine hitom hovoriť o tzv. inkluzívnom vzdelávaní.

23.05.2012 22:00
debata

Zatiaľ čo sa vedú polemiky (zväčša akademické) o tom, ktorá koncepcia je pre integráciu Rómov tá najlepšia, v skutočnosti sa priepasť medzi majoritou a rómskou menšinou prehlbuje.

Tam, kde je nečinný štát, si spoločnosť vytvára vlastné pravidlá a ako dokazujú príklady detí z tzv. znevýhodneného prostredia, výsledkom je ich segregácia na školách. Týmto sa vlastne kruh uzatvára – Rómovia žijúci v segregovaných osadách a ich deti navštevujúce špeciálne triedy sú vylúčení z majoritnej spoločnosti vo všetkých smeroch. Sú bez vzdelania, práce a tým i bez nádeje na lepšiu budúcnosť. Takto z nich vytvárame novodobých páriov.

Je zrejmé, že o nejaký „interkultúrny dialóg“ stráca majorita záujem a bohužiaľ ju v tomto postoji neutvrdzujú len extrémisti, ale čoraz častejšie sa k nim pridávajú i politici z mainstreamo­vých strán.

Zatiaľ čo chudobné brazílske favely v Riu pred futbalovými majstrovstvami postupne miznú u nás ich takouto politikou vlastne len konzervujeme. Zabúdame však na vedľajšie účinky – postupné odsúvanie Rómov výhradne do giet spôsobuje rast napätia v spoločnosti, čo nás v konečnom dôsledku vyjde veľmi draho.

debata chyba