Karikatúra 13.09.2019

Karikatúra 13.09.2019
Danglár 13.09.2019
Danglár, 14.9.2019
14.09.2019
Danglár, 13.9.2019
13.09.2019
Danglár, 12.9.2019
12.09.2019
Gašparec, 11.9.2019
11.09.2019
Gašparec, 10.9.2019
10.09.2019
Gašparec, 9.9.2019
09.09.2019
Kamenský, 7.9.2019
07.09.2019
Danglár, 6.9.2019
06.09.2019
Danglár, 5.9.2019
05.09.2019
Gašparec, 4.9.2019
04.09.2019
Gašparec, 3.9.2019
03.09.2019
Vico, 02.09.2019
02.09.2019

Kresby a karikatúry denníka Pravda nie je povolené kopírovať ani šíriť iným spôsobom mimo stránky Pravda.sk s výnimkou zdieľania na sociálnych sieťach.
Ďakujeme, že rešpektujete autorské práva.