Karikatúra 10.10.2019

Karikatúra 10.10.2019
Danglár 10.10.2019
Danglár, 12.10.2019
12.10.2019
Kamenský, 11.10.2019
11.10.2019
Danglár, 10.10.2019
10.10.2019
Gašparec, 9.10.2019
09.10.2019
Gašparec, 8.10.2019
08.10.2019
Gašparec, 7.10.2019
07.10.2019
Danglár, 05.10.2019
05.10.2019
Danglár, 4.10.2019
04.10.2019
Danglár, 03.10.2019
03.10.2019
Gašparec, 02.10.2019
02.10.2019
Kamenský, 1.10.2019
01.10.2019
Gašparec, 30.09.2019
30.09.2019

Kresby a karikatúry denníka Pravda nie je povolené kopírovať ani šíriť iným spôsobom mimo stránky Pravda.sk s výnimkou zdieľania na sociálnych sieťach.
Ďakujeme, že rešpektujete autorské práva.