Bariéry v nás

Bariéry voči ľuďom so zdravotným postihnutím nie sú len fyzické, týkajúce sa najmä prístupnosti prostredia, ale aj psychické či sociálne, ktoré súvisia s komunikáciou v spoločnosti.

02.06.2016 16:00
debata

Aj tu naďalej vládnu predsudky, ktoré sú často hlboko zakorenené a ľudia ich majú voči rôznorodým veciam. Pramenia často z nevedomosti, zo strachu či z nezáujmu prijať čosi nové. Odstraňujú sa oveľa ťažšie ako technické bariéry v prostredí, ktoré sa dajú vyriešiť napríklad výstavbou plošiny. Na to, aby sme odstránili fyzické bariéry, sa musíme naučiť nevnímať ľudí so zdravotným postihnutím ako problém. Iba osvojovaním si vhodného postoja a správania sa voči nim docielime, že ich prestaneme vnímať ako „zvláštnu skupinu“ našej spoločnosti. Pokúsime sa o to? Nezabudnite, že nie je dôležité, ako človek vyzerá, ale aký je.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Viac na túto tému: #zdravotne postihnutí #bariéry